Nowelizacja ustawy o ochronie granic już w Sejmie. Nowe uprawnienia SG, zmiany dot. wstępu dla mediów

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowe przepisy mają zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz umożliwiają w obszarze przygranicznym - na specjalnych zasadach - pracę dziennikarzy.
Zobacz wideo Belka o kryzysie na granicy: W UE nie rozumieją, czemu Polska nie prosi o pomoc

W poniedziałek wieczorem KPRM poinformowała, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Tego samego dnia wpłynął on również do Sejmu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nowelizacja ustawy o granicy. O co chodzi w projekcie?

Nowelizacja umożliwia wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy, szczególnie narażonych na presję migracyjną lub incydenty graniczne. Zakaz będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Najważniejsze założenia projektu:

  • "na polsko-białoruskim odcinku granicy nadal widoczna jest presja migracyjna. Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. Dlatego, aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie - na czas określony - zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie narażonych na tego typu działania"
  • zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej, na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji,
  • w rozporządzeniu tym określony zostanie obszar oraz czas obowiązywania zakazu. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć m.in. mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów oraz osób korzystających z przejść granicznych. Właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób - w szczególności dziennikarzy,
  • podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania będą mogły otrzymać rekompensaty, za czas jego obowiązywania,
  • funkcjonariusze SG będą mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

Przypomnijmy, że od 2 września w miejscowościach przygranicznych obowiązuje stan wyjątkowy. Oznacza to, że dziennikarze nie mają tam wstępu. Nie mamy więc możliwości weryfikowania prawdziwości wszystkich informacji, zdjęć, materiałów wideo zamieszczanych w sieci przez służby.

Więcej o: