KRRiT nie odpuszcza ws. TVN. Rada chce wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce zbadania zgodności z konstytucją jednego z przepisów. Chodzi o zapis, który umożliwia uzyskanie koncesji spółce posiadającej siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

"Przewodniczący KRRiT zwraca się do Prezydenta RP, Premiera i innych organów konstytucyjnych o zbadanie zgodności art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji z Konstytucją RP" - czytamy w środowym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej KRRIT.

KRRiT sama takiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego złożyć nie może. Uprawnieni do składania wniosków do TK są m.in. właśnie prezydent, premier, marszałkowie, prezesi Sądu Najwyższego i Najwyższej Izby Kontroli.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

KRRiT chce wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. TVN

Jak twierdzi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, przepis ustawy "może budzić  uzasadnioną obawę, iż nie jest zgodny z przepisami Konstytucji RP". KRRiT przypomniała, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów, koncesja może trafić do osoby lub spółki, która ma siedzibę w Polsce. Jeśli taka spółka ma zagranicznych udziałowców, nie mogą oni posiadać więcej niż 49 proc. udziałów.

Jednocześnie koncesję może uzyskać również np. spółka, która ma siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. KRRiT zwraca uwagę, że wobec takiej spółki nie są stosowane ograniczenia, które obowiązują w przypadku spółek zarejestrowanych w Polsce.

Jak czytamy w komunikacie KRRiT, z takiego wyłączenia korzysta spółka, "która jest co prawda bezpośrednio kontrolowana przez podmiot z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale jednocześnie pośrednio jest zależna od podmiotu spoza EOG".

Rekonstrukcja rządu w Pałacu Prezydenckim w WarszawieRekonstrukcja rządu. Oto nowi ministrowie [ZDJĘCIA]

Sprawa dotyczy TVN Grupy Discovery, która, choć należy do kapitału z USA, działa w ramach spółki Polish Television Holding z siedzibą w Holandii, a więc na terenie EOG.

W ocenie KRRiT taka eksplikacja przepisów jest nie tylko sprzeczna z celem ustawy, ale również z przepisami Konstytucji RP. (...) Następuje nierówne traktowanie polskich podmiotów działających na tym samym rynku w stosunku do m.in. spółki polskiej zależnej (bezpośrednio) od osoby zagranicznej z EOG a pośrednio od podmiotu spoza EOG. Sytuacja ta jest sprzeczna z zasadami równości wobec prawa i podważa reguły prawidłowej konkurencji na tym samym rynku

- czytamy w komunikacie KRRiT.

Jak twierdzi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, "podmioty, które niezależnie od pochodzenia swojego kapitału działają za pośrednictwem podmiotów ustanowionych na terenie jednego z krajów EOG, znajdują się w sytuacji uprzywilejowanej w porównaniu do podmiotów polskich".

"Nie jest to niezgodne z prawem Unii Europejskiej (jako tzw. dyskryminacja odwrotna), lecz stanowi sprzeczność z konstytucyjną zasadą równości" - dodaje KRRiT.

"Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Przytoczona tu norma odnosi się także do podmiotów zbiorowych, w tym spółek, również tych ubiegających się lub posiadających koncesje na nadawanie programów radiowych i telewizyjnych" - dodaje instytucja.

Zobacz wideo Kapitulacja ws. TVN24? Śmiszek: W państwie PiS nic nie dzieje się przez przypadek (wypowiedź z 23.09)

KRRiT. Koncesja dla TVN24

Przypomnijmy: 22 września Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kilkanaście miesięcy po złożeniu wniosku ostatecznie przyznała polską koncesję telewizji TVN24.

Jednocześnie KRRiT wydała tego dnia uchwałę, w której m.in. zobowiązała przewodniczącego Witolda Kołodziejskiego do wystosowania apelu o złożenie wniosku do TK ws. konstytucyjności ustawy o radiofonii i i telewizji.

Julia PrzyłębskaTK zdecyduje ws. TVN? Wirtualne Media: Będzie wniosek przewodniczącego KRRiT

"TVN Grupa Discovery zawsze spełniała wszystkie wymogi określone w ustawie o radiofonii i telewizji. Uchwała KRRiT ws. koncesji dla TVN24 jednoznacznie pokazuje, że nie było żadnego uzasadnienia dla jej odwlekania przez 19 miesięcy" - komentowała 22 września TVN Grupa Discovery.

"Jednocześnie KRRiT przyjęła drugą uchwałę, której celem jest wprowadzenie w życie zapisów ustawy lex TVN, jednak z pominięciem procesu legislacyjnego oraz z obejściem zapowiadanego przez Prezydenta RP weta. Ta uchwała, podobnie jak lex TVN, zmusza Discovery do ograniczenia działalności w Polsce i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla rządów prawa i wolności mediów oraz wywołuje niepokój wśród inwestorów zagranicznych w Polsce" - dodano.

Więcej o: