Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. prawa unijnego opublikowano w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący wniosku premiera Mateusza Morawieckiego. W ubiegłym tygodniu TK stwierdził, że część przepisów Traktatu o Unii Europejskiej jest niezgodna z Konstytucją.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. wyższości prawa krajowego nad unijnym został opublikowany w Dzienniku Ustaw we wtorek po południu. Publikacja orzeczenia oznacza, że jego przepisy wchodzą w życie. 

Zobacz wideo Siemoniak o dotacjach dla stowarzyszeniach Roberta Bąkiewicza

Wyrok TK ws. wniosku premiera. Sędziowie w stanie spoczynku punktują 

Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku premiera i orzekł, że zaskarżone przez Prezesa Rady Ministrów przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, w rozumieniu wskazanym we wniosku, są niezgodne z Konstytucją. Sprawę rozpatrywał Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. Wyrok zapadł większością głosów. Zdania odrębne zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak. Wniosek premiera zawierał trzy punkty, chodzi w nim między innymi o zgodność z Konstytucją zasady pierwszeństwa prawa unijnego i dotyczy zasady lojalnej współpracy państw wspólnoty europejskiej.

Poseł Tadeusz Cymański udziela wywiadu na sejmowym korytarzu. Warszawa, 15 września 2021Uchodźcy. Cymański o dzieciach z Michałowa: Cudownie, że się odnalazły

Premier złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego po marcowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekł wówczas, że Krajowa Rada Sądownictwa w aktualnym kształcie nie daje gwarancji bezstronnego wskazywania kandydatów na sędziów.

Po wyroku 26 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku wydała oświadczenie. Stwierdzili w nim, że wyrok "wywołał wielkie zaniepokojenie społeczne ze względu na jego przewidywalne niszczące następstwa dla pozycji Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej". Byli sędziowie swoje zastrzeżenia zawarli w punktach, w których wymienili 10 "nieprawd" dotyczących orzeczenia (można je przeczytać TUTAJ).

Vera JourovaJourova: Musimy zareagować na wyrok TK. Inaczej UE zacznie się rozpadać

W reakcji na wyrok TK Komisja Europejska podkreśliła, że "prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym nad przepisami konstytucyjnymi". "Przeanalizujemy szczegółowo orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i zdecydujemy o dalszych krokach. Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów w celu ochrony jednolitego stosowania i integralności prawa Unii" - stwierdzono w oświadczeniu. 

Więcej o: