Jest oświadczenie byłych sędziów TK ws. czwartkowego orzeczenia. "Nieprawdą jest...". I tak 10 razy

26 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku wydało oświadczenie ws. czwartkowego orzeczenia TK. Sędziowie stwierdzili m.in., że w wyroku, jego ustnym orzeczeniu i komentarzach przedstawicieli władzy politycznej znalazło się "wiele fałszywych stwierdzeń". Tym samym postanowili sprostować je w dziesięciu punktach.

Więcej treści na Gazeta.pl >>>

Trybunał Konstytucyjny przychylił się w czwartek do wniosku premiera Mateusza Morawieckiego i orzekł, że zaskarżone przez szefa rządu przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, w rozumieniu wskazanym we wniosku, są niezgodne z Konstytucją.

W niedzielę grupa 26 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku wydała oświadczenie.

Stwierdzili w nim, że wyrok "wywołał wielkie zaniepokojenie społeczne ze względu na jego przewidywalne niszczące następstwa dla pozycji Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej".

Zobacz wideo Niedziela, 10 października. Tłumy na Placu Zamkowym w Warszawie protestowały po wyroku TK

Byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego "zaniepokojeni" orzeczeniem TK

"Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku w pełni podzielają to zaniepokojenie. Ponadto jednak uważają za swój obowiązek sprostowanie wielu fałszywych twierdzeń zawartych w wyroku, jego ustnym uzasadnieniu i komentarzach przedstawicieli władzy politycznej" - dodali autorzy niedzielnego oświadczenia.

"Zostaję w Unii". Zobacz zdjęcia z niedzielnej wielotysięcznej manifestacji na placu Zamkowym >>>

Byli sędziowie swoje zastrzeżenia zawarli w dziesięciu następujących punktach:

  • "nieprawdą jest, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. został wydany w celu zagwarantowania nadrzędności Konstytucji wobec prawa unijnego, ponieważ taka pozycja Konstytucji została wystarczająco utrwalona w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału (w sprawach K 18/04, K 32/09, SK 45/09);"
  • "nieprawdą jest, że sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. mieści się w ramach kompetencji Trybunału i jest zgodny z Konstytucją;"
  • "nieprawdą jest, że prawo unijne i dotychczasowe orzecznictwo TSUE kwestionują czy naruszają nadrzędność Konstytucji w polskim porządku prawnym;"
  • "nieprawdą jest, że TSUE wymaga od polskich sądów zaniechania przestrzegania i stosowania Konstytucji jako nadrzędnego prawa Rzeczypospolitej;"
  • "nieprawdą jest, że stosowania przez polskie sądy prawa unijnego nie da się pogodzić ze stosowaniem przez nie Konstytucji;"
  • "nieprawdą jest, że kwestionowanie przez instytucje unijne naruszania przez polskie ustawy i praktykę ich stosowania zasad niezawisłości polskich sędziów, orzekających także w dziedzinach objętych prawem Unii, wykracza poza kompetencje przyznane Unii Europejskiej na podstawie art. 90 ust. 1 Konstytucji;"
  • "nieprawdą jest, że prawo Unii Europejskiej i orzecznictwo TSUE wkracza w normowanie ustroju sądownictwa w Polsce, ponieważ obrona niezawisłości sędziowskiej nie należy do ustroju sądownictwa;"
  • "nieprawdą jest, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. będzie w stanie wywołać inne skutki prawne, niż wywieranie nacisku na działalność orzeczniczą polskich sędziów i grożenie im postępowaniem dyscyplinarnym"
  • "nieprawdą jest, że Trybunał Konstytucyjny ma kompetencje do badania zgodności orzeczeń TSUE z Konstytucją i decydowania o wybiórczym respektowaniu orzecznictwa TSUE przez Polskę jako państwo członkowskie;"
  • "nieprawdą jest, że sądy konstytucyjne innych państw członkowskich w sprawach relacji między prawem krajowym a prawem unijnym wydawały wyroki podobne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r."

Pod oświadczeniem podpisali się sędziowie TK w stanie spoczynku: Stanisław Biernat, Teresa Dębowska-Romanowska, Kazimierz Działocha, Lech Garlicki, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Stefan Jaworski, Leon Kieres, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Ferdynand Rymarz, Andrzej Rzepliński, Jerzy Stępień, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll i Marek Zubik.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der LeyenReakcja Brukseli na wyrok. "Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień"

Więcej o: