Wyrok TK. Rzecznik rządu komentuje: "w zasadniczej części uwzględnia wniosek premiera"

Rzecznik rządu Piotr Müller napisał w mediach społecznościowych, że dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdził, że "nadrzędność prawa konstytucyjnego nad innymi źródłami prawa wynika literalnie z Konstytucji RP". O rozpatrzenie sprawy wniósł w marcu premier Mateusz Morawiecki.

"Dzisiejszy wyrok TK w zasadniczej części uwzględnia wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Nadrzędność prawa konstytucyjnego nad innymi źródłami prawa wynika literalnie z Konstytucji RP. Dzisiaj (po raz kolejny) wyraźnie potwierdził to Trybunał Konstytucyjny"  - napisał Piotr Müller.

Zobacz wideo Czy jesteśmy skazani na droższą energię?

Rzecznik rządu komentuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik rządu podkreślił, że Polska "na zasadach określonych w Konstytucji szanuje obowiązujące normy prawa unijnego w zakresie, w jakim zostały one ustanowione w obszarach wprost i wyraźnie przekazanych w traktatach unijnych".

Müller zaznaczył, że dla dobrego funkcjonowania Unii Europejskiej potrzebne jest jasne rozgraniczenie kompetencji sądów unijnych i krajowych.

TK o wniosku Mateusza Morawieckiego

Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku premiera i orzekł, że zaskarżone przez Prezesa Rady Ministrów przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, w rozumieniu wskazanym we wniosku, są niezgodne z Konstytucją. Sprawę rozpatrywał Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. Wyrok zapadł większością głosów. Zdania odrębne zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak. Wniosek premiera zawierał trzy punkty, chodzi w nim między innymi o zgodność z Konstytucją zasady pierwszeństwa prawa unijnego i dotyczy zasady lojalnej współpracy państw wspólnoty europejskiej.

Jarosław Kaczyński Jarosław Kaczyński o wyroku TK: Musiałbym przeczytać sentencję

Więcej o: