Raport Rady Europy nt. zapobiegania korupcji i sądownictwa w Polsce. "Osłabiona niezależność"

Działająca w ramach Rady Europy Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przedstawiła dwa raporty dotyczące sądownictwa i zapobiegania korupcji w Polsce. Według organizacji reformy z lat 2016-2018 osłabiły niezależność sądów. Organizacja zwraca też uwagę, że Polska nie wdrożyła w życie zaleceń dotyczących walki z korupcją

W raporcie odnoszącym się do przeciwdziałania korupcji wśród członków parlamentu, sędziów i prokuratorów GRECO stwierdza, że nowelizacje przyjęte między 2016 a 2018 rokiem "znacznie osłabiły niezależność sądownictwa".

Zobacz wideo Zbigniew Ziobro komentuje orzeczenie TSUE ws. Izby dyscyplinarnej. "Kolonialne segregowanie państw"

Jak czytamy w podsumowaniu, sytuację "pogorszyły jeszcze bardziej wprowadzone w grudniu 2019 roku nowelizacje ustawy o sądach powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw". "GRECO z zadowoleniem przyjęło informację, że Izba Dyscyplinarna prawdopodobnie zostanie zniesiona" - czytamy. 

GRECO krytycznie o zmianach w polskim sądownictwie

GRECO krytycznie ocenia rolę ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w procesie powoływania i odwoływania prezesów sądów. Według autorów raportu takie zaangażowanie w tę procedurę jest "niedopuszczalne". 

Joe BidenPrezydent Biden przyjął trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID19

W raporcie odniesiono się także do realizacji rekomendacji GRECO z 2012 r., które dotyczyły członków polskiego parlamentu. Stwierdzono, że poziom realizacji zaleceń w zakresie standardów etycznych  konfliktów interesów, przepisów dotyczących lobbingu i skutecznego monitorowania zasad postępowania pozostaje niezmieniony". 

Oddzielny raport dotyczy "zapobiegania korupcji i promowania uczciwości zawodowej na szczeblu centralnym (funkcje wykonawcze najwyższego szczebla) oraz w organach ścigania". Wynika z niego, że polskie władze "w sposób zadowalający" wdrożyły tylko jedno z 21 zaleceń, które pojawiły się w poprzednim raporcie ewaluacyjnym. "Jeśli chodzi o najwyższe funkcje wykonawcze godne ubolewania jest to, że tylko dwa zalecenia zostały częściowo wdrożone" - czytamy. 

"Bardziej pozytywne działania podjęła Policja i Straż Graniczna, przy czym szczególnie Policja wykazała się godnymi uwagi wysiłkami na rzecz poprawy swoich metod identyfikacji zagrożeń korupcyjnych oraz zmiany swojej polityki i metod pracy w odpowiedzi na te zagrożenia" - czytamy w podsumowaniu.

Szczepienia przeciw COVID-19 w USA - zdjęcie ilustracyjneRatownicy: Nadal nie mamy skierowań na trzecią dawkę. MZ odpowiada

Więcej o: