Wybrano kandydatów na prezesa Izby Cywilnej SN. 14 sędziów wyszło z sali

Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wybrało kandydantów na prezesa tej izby. Wcześniej posiedzenie opuściło 14 z 24 sędziów, ale, jak informuje w komunikacie SN, kworum zostało utrzymane.

Sędziowie, którzy wzięli udział w głosowaniu, zdecydowali, że kandydatami na prezesa Izby Cywilnej SN będą Marcin Łochowski, Mariusz Łodko, Joanna Misztal-Konecka. "W związku z faktem, że w pierwszym głosowaniu SSN Joanna Misztal-Konecka uzyskała 10 głosów, a pozostali kandydaci nie uzyskali żadnego, zarządzone zostało drugie głosowanie, w którym SSN Marcin Łochowski uzyskał 4 głosy, zaś SSN Mariusz Łodko - 6 głosów" - czytamy w komunikacie na stronie Sądu Najwyższego. Spośród zgłoszonych kandydatów nowego prezesa IC SN wybierze teraz prezydent

Zobacz wideo Girzyński: Chciałbym, żeby wymiar sprawiedliwości działał dobrze

Udało się wybrać kandydatów na prezesa Izby Cywilnej SN

Trzy wyznaczone osoby to sędziowie mianowani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Posiedzenie IC SN opuściło wcześniej 14 z 24 sędziów. Sędzia Marta Romańska tłumaczyła w rozmowie z PAP powody tej decyzji. "Jak wskazała, było to motywowane niepoddaniem pod głosowanie wniosku większości do prezydenta o zmianę osoby wykonującej obowiązki prezesa izby oraz odmową poddania pod głosowanie wniosku o wstrzymanie procedury wyborów w związku z zapowiedzią wyroku TSUE w sprawie statusu sędziów wyłonionych przez obecny KRS" - czytamy w depeszy PAP, którą publikuje m.in. tvn24.pl.

Poniedziałkowe posiedzenie IC było kolejnym, podczas którego sędziowie chcieli wyłonić kandydatów na prezesa Izby. Wcześniej - 7 i 16 września - dochodziło do zerwania kworum. 

Mimo że poniedziałkowe posiedzenie opuściło 14 sędziów, kworum, jak czytamy w komunikacie SN, zostało utrzymane. "Podczas trzeciego posiedzenia zarządzonego na 27 września 2021 r., na Zgromadzeniu Sędziów Izby Cywilnej stawiło się 24 sędziów, po czym 14 opuściło obrady. Tym razem jednak, aby zgromadzenie mogło dokonać wyboru kandydatów na Prezesa Izby, musiała wziąć w nim udział co najmniej 1/3 członków zgromadzenia, przez co obrady mogły być kontynuowane pomimo opuszczenia posiedzenia przez 14 sędziów" - wyjaśnia SN. 

Sąd Najwyższy także informuje, że grupa sędziów decyzję o opuszczeniu posiedzenia motywowała "niepoddaniem pod głosowanie wniosku do Prezydenta RP o zmianę osoby wykonującej obowiązki Prezesa Izby". SN przekonuje w komunikacie, że "obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości rozszerzenia porządku obrad Zgromadzenia Izby zwołanego w celu wyłonienie kandydatów na Prezesa Izby o inne kwestie". 

Więcej o: