Małopolska odpowiada KE ws. uchwał anty-LGBT. Powołano Radę ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny

Zarząd województwa małopolskiego odpowiedział Komisji Europejskiej, która w lipcu wezwała samorządy do "działań naprawczych" dotyczących tzw. uchwał anty-LGBT. Marszałek Witold Kozłowski powołał Pełnomocnika i Radę ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny.

Marszałek województwa Małopolskiego Witold Kozłowski już wcześniej zapowiadał, że przyjmie stosowne uchwały w odpowiedzi na zarzuty Komisji Europejskiej. - Te uchwały były zapowiadane przeze mnie na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. W ślad za nimi zmieniliśmy także nazwę jednego z departamentów urzędu marszałkowskiego, który będzie pełnić obsługę administracyjną zarówno pełnomocnika, jak i rady - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Spraw Społecznych - powiedział Kozłowski cytowany w komunikacie.

Zobacz wideo Śmiszek: Prowadzicie systemową politykę dyskryminacji i pogardy wobec osób LGBT

Małopolska. Powstała rada ds. równego traktowania

Jak czytamy na stronie urzędu marszałkowskiego, "ideą powołania Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny, jest konieczność pogłębiania współpracy na rzecz równego traktowania we wszystkich obszarach życia społecznego". "W szczególności obejmuje kwestie podnoszenia świadomości społecznej przeciwdziałanie naruszeniom zasady równego traktowania, współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w tym zakresie" - informuje zarząd województwa. 

Były minister zdrowia Łukasz SzumowskiŁukasz Szumowski w nowej roli. "Czuwał nad zdrowiem wiernych"

W komunikacie poinformowano, że "celem Rady jest aktywne wspieranie działań Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną, a także dbałość o przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziny". 

- W Małopolsce nie ma miejsca na dyskryminację kogokolwiek, z jakiejkolwiek przyczyny. Małopolska to region budowany na tradycyjnych wartościach opartych na ponad tysiącletniej historii chrześcijaństwa. Wiele razy przekonaliśmy się, że dobro jest w Małopolsce, ale jestem pewien, że jest także szacunek, tolerancja i wzajemne zrozumienie - przekonuje Kozłowski.

Z kolei pełnomocnik ds. równego traktowania będzie miał osiem zadań, między innymi: "opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał, deklaracji, rezolucji, oświadczeń i komunikatów Samorządu Województwa w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny; dążenie do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny; współpraca z Sejmikiem WM oraz Komisjami SWM w szczególności w zakresie skarg, wniosków i petycji".

Stanowisko pełnomocnika ds. równego traktowania, zgodnie z uchwałą, zostaje szef Departamentu Rodziny, Równego Traktowania, Zdrowia i Polityki Społecznej. Obecnie dyrektorką tej jednostki jest Dominika Studnicka. Będzie ona jednocześnie przewodniczącą rady, do której należeć będą m.in. rzecznik funduszy europejskich, koordynator zespołu radców prawnych, troje przedstawicieli sejmiku, dwoje przedstawicieli strony społecznej. 

Komisja Europejska (zdjęcie ilustracyjne)KE chce uchylenia uchwał anty-LGBT. Polska ma odpowiedzieć do wtorku

Komisja Europejska domaga się "działań naprawczych"

Na początku września aktywiści Atlasu Nienawiści opublikowali pismo, które do władz pięciu województw skierował Normunds Popens, zastępca dyrektora generalnego departamentu polityki regionalnej w Komisji Europejskiej. W dokumencie znalazł się zapis o "obowiązku udzielenia przez władze regionalne wyczerpujących odpowiedzi na notę z 14 lipca i podjęciu działań naprawczych".

List trafił do marszałka woj. lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, marszałka woj. łódzkiego Grzegorza Schreibera, marszałka woj. małopolskiego Wojciecha Kozłowskiego, marszałka woj. podkarpackiego Władysława Ortyla i marszałka woj. świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

W liście podpisanym przez Popensa czytamy, że marszałkowie mają obowiązek odpowiedzieć na pytania Komisji dotyczące zgodności wprowadzonych deklaracji z zasadą niedyskryminacji. "Jednocześnie zachęcam do podjęcia działań w celu wyeliminowania ryzyka, że naruszane są podstawowe wartości zapisane w art. 2 Traktatu o UE i Karcie Praw Podstawowych. [...] Komisja pragnie podkreślić, że ogłaszanie swoich terytoriów, miejsc pracy czy usług jako wolnych od LGBTIQ, to działanie niezgodne z wartościami określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej" - napisał unijny urzędnik.

Polska otrzymała dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, w przeciwnym razie KE może zdecydować o skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Termin ten upływa we wtorek 14 lipca. Jak poinformował we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna", polski rząd przygotowuje wspólną odpowiedź w imieniu pięciu polskich samorządów.

Więcej o: