Resort zdrowia otrzymał postulaty medyków. "Były znane od dawna. Próbuje się nas uwikłać w grę"

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło osiem postulatów osiem postulatów Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia - poinformował w piątek rano rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. W ciągu dnia ma rozpocząć się kolejna tura rozmów między rządzącymi a medykami. Ci ostatni podkreślają, że ich postulaty były znane opinii publicznej od dawna. "Dlatego nie po końca podoba się nam gra, w jaką próbuje nas uwikłać Ministerstwo Zdrowia" - informują.

W czwartek w Karpaczu doszło do rozmów między ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim i przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia. Po spotkaniu rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz stwierdził, że przedstawione przez medyków postulaty są "zbyt ogólnikowe, żeby o nich dyskutować".

Zobacz wideo Białe miasteczko 2.0. Jakie są postulaty protestujących?

- Dlatego dziś do 22:00 czekamy, aby komitet protestacyjny przesłał drogą elektroniczną skonkretyzowane postulaty, na bazie których będziemy mogli jutro prowadzić dalsze rozmowy - dodał.

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły postulaty medyków. Komitet protestacyjny: Były znane już od dawna

W piątek rano Andrusiewicz potwierdził, że do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło osiem postulatów od komitetu protestacyjnego. Zapewnił, że przed południem kierownictwa resortu zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia wspólnie omówią przedstawione propozycje. - Będziemy informować komitet protestacyjny o dalszych krokach - zapowiedział Andrusiewicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

O godz. 6:30 przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitet Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia zamieścili na Twitterze wpis, w którym podkreślili, że jako medycy i pracownicy personelu niemedycznego, tworzący system ochrony zdrowia w Polsce, "przyzwyczajeni są do współpracy", ale "opartej na szacunku". 

"Dlatego nie po końca podoba się nam gra, w jaką próbuje nas uwikłać Ministerstwo Zdrowia. Postulaty znane są od dawna, bardzo szczegółowe" - zaznaczono. Do komunikatu dołączono też listę postulatów, które trafiły do resortu zdrowia, i które komitet zamierza przedstawić premierowi w trakcie piątkowego spotkania. Przytaczamy je w całości poniżej:

  1. Natychmiastowa zmiana ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw;
  2. Realny wzrost wyceny świadczeń medycznych oraz ryczałtów o 30 proc., oraz dobokaretki w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne o 80 proc. od 1 października 2021 roku, oraz zobowiązanie AOTMiT do przeprowadzenia ponownej wyceny wszystkich świadczeń do 30 listopada 2022 roku;
  3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego (sekretarki medyczne, rejestratorki, opiekunowie medyczni) oraz wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów;
  4. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów;
  5. Stworzenie na warunkach chroniących medyków i pacjentów odpowiedniego systemu rejestrowania zdarzeń medycznych niepożądanych (no-fault);
  6. Rezygnacja z tworzenia nowych zawodów medycznych przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów medycznych poprzez stworzenie im możliwości kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego rozszerzających ich kompetencje;
  7. Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej;
  8. Uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych.

W sobotę 11 września w Warszawie ma odbyć protest pracowników ochrony zdrowia. Po czwartkowych rozmowach z Niedzielskim przedstawicieli komitetu podkreślali, że termin manifestacji pozostaje aktualny.

Więcej o: