RPO wnioskuje o wyłączenie sędziów TK z orzekania ws. prawa unijnego. Chodzi m.in. o Pawłowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o wyłączenie sędziów: Krystyny Pawłowicz, Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka z orzekania ws. zgodności z Konstytucją RP przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Rzecznik uzasadnia to brakiem bezstronności i wątpliwościami co do legitymacji tych sędziów.

Zdaniem RPO bezstronność i niezawisłość sędziowska może być zagrożona, gdy sędzia zajmujący się sprawą bierze udział w bieżących sporach politycznych. Dlatego do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły wnioski o wyłączenie od udziału w rozpoznawaniu sprawy sędziów: Krystyny Pawłowicz, Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka.

Jak podkreśla Marcin Wiącek, niedopuszczalna jest sytuacja, w której sędzia wyraźnie formułuje własne poglądy i opowiada się za rozwiązaniem proponowanym przez jedną z sił politycznych albo przeciw.

- Wcześniejszy udział Krystyny Pawłowicz w życiu politycznym i nacechowane negatywnymi emocjami publiczne wypowiedzi pod adresem Unii Europejskiej przemawiają za wyłączeniem jej z udziału w rozpoznawaniu niniejszej sprawy - mówi "Rzeczpospolitej" Wiącek.

Zobacz wideo RPO: Na sali TK byłem chyba jedyną osobą, która broniła Konstytucji i wartości demokratycznych

Rzecznik zwrócił uwagę, że sędzia Pawłowicz wielokrotnie pokazywała swój stosunek do UE. Jako przykład podał wypowiedź, w której nazwała unijną flagę "szmatą".

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Zgierzu z mieszkańcami. "Rubikon i tak już przekroczyliśmy". Polski rząd uderza w fundament UE

Rozprawa w tej sprawie odbędzie się we wtorek 31 sierpnia. Została ona zainicjowana wnioskiem do TK złożonym przez premiera. Mateusz Morawiecki zwrócił się z prośbą o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o UE - zarzuty sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Sprawa ma być rozpatrywana w pełnym składzie.

Więcej o: