Nauka w szkołach od 1 września na zasadach sprzed pandemii. Czarnek podpisał rozporządzenie

Od 1 września wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia określające sposób działania szkół w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

Minister Przemysław Czarnek podpisał w piątek dwa rozporządzenia dotyczące funkcjonowania placówek oświaty w nadchodzącym roku szkolnym. Jak przekazało ministerstwo, "od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii".

Szef resortu edukacji i nauki zdecydował w piątek także, że w przyszłym roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. W 2022 r. nie będzie także przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego (wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia).

Zobacz wideo Czarnek reaguje na krytyczne wnioski opozycji. "Sejm to nie miejsce na pajacowanie"

Matura 2022. Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie

Jedno z podpisanych rozporządzeń dotyczy także m.in. egzaminu maturalnego. W przyszłym roku, podobnie jak w tym, będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

"Absolwenci będą mieli jednak obowiązek przystąpienia w 2022 r. do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej" - informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Warunkiem zdania matury w przyszłym roku będzie uzyskanie z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów i przystąpienie do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

"Absolwent, który nie zda egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych (w tym również w przypadku niezdania egzaminu maturalnego w części ustnej) może ponownie przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego" - informuje resort.

"Po upływie tego terminu absolwent, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musi przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie" - dodało ministerstwo.

Więcej o: