Manowska częściowo zamroziła działanie Izby Dyscyplinarnej. "Dokumenty pozostaną w depozycie"

I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zdecydowała o częściowym zamrożeniu Izby Dyscyplinarnej. Od teraz nowe sprawy napływające do ID mają trafiać do sekretariatu I Prezes.

O zarządzeniach wydanych przez I Prezes SN jako jeden z pierwszych poinformował Tomasz Skory, dziennikarz RMF FM. "Niespodzianka od Pierwszej Prezes SN - jednak blokada i zamrożenie prac Izby Dyscyplinarnej. Małgorzata Manowska odcięła ją od wpływu nowych spraw, dokumenty pozostaną w depozycie, w sprawach trwających prośba do ID o rozważenie wstrzymania się od orzekania" - napisał Skory. 

Izba Dyscyplinarna powinna wstrzymać się od orzekania. Tak zdecydowała I Prezes SN

Zgodnie z decyzją Manowskiej sprawy kierowane do ID - dotyczące m.in. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów - będą od teraz przechowywane w sekretariacie I Prezes Sądu Najwyższego.

W sprawach, których jeszcze nie przydzielono sędziom, prezes Izby Dyscyplinarnej "rozważy [...] ich przechowywanie w Sekretariacie kierowanej przez siebie Izby bez przydziału sędziom lub bez wyznaczenia pozostałych członków składu orzekającego". Z kolei w przypadku spraw, do których przydzielono już składy orzekające, prezes Izby Dyscyplinarnej "rozważy zwrócenie się do sędziów [...], aby w ramach swej niezawisłości rozważyli podjęcie decyzji o powstrzymaniu się od rozpoznawania spraw". Ostatecznie więc decyzję pozostawiono w gestii sędziów ID. 

Zarządzenie I Prezes SNZarządzenie I Prezes SN Sąd Najwyższy

"Przepisy zarządzenia stosuje się do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku kończącego postępowanie w sprawie C-204/21 [Komisja Europejska przeciwko Polsce - red.] lub wprowadzenia do polskiego porządku prawnego zmian powodujących bezskuteczność postanowienia Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r. [...], jednak nie dłużej niż do dnia 15 listopada 2021 r." - postanowiła Manowska. Data 15 listopada pojawiła się również w drugim z dokumentów. 

Zobacz wideo Zbigniew Ziobro komentuje orzeczenie TSUE ws. Izby dyscyplinarnej. "Kolonialne segregowanie państw"

Zarządzenia - jak napisała I Prezes - wydano mając na względzie m.in. "potrzebę zapewnienia organom władzy warunków do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań legislacyjnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie systemu odpowiedzialności zawodowej sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej". 

Przypomnijmy, że 14 lipca wiceprezeska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Rosario Silva de Lapuerta wydała postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych, na mocy których Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dzień później w innej sprawie unijny trybunał orzekł, że Polska, ustanawiając system odpowiedzialności obowiązujący sędziów Sądów Najwyższego i sądów powszechnych, uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy unijnego prawa. 

Więcej o: