CMWP Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za zmianami w ustawie medialnej. "Obecnie przepisy są nieszczelne"

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w wydanym w tym tygodniu stanowisku opowiedziało się za poselskim projektem nowelizacji ustawy medialnej. Jak twierdzi CMWP SDP, ustawa w obecnym kształcie jest "nieprecyzyjna i łatwa do obejścia".

W stanowisku Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich czytamy, że obecnie obowiązujące prawo "nie gwarantuje transparentności własnościowej na rynku mediów elektronicznych oraz umożliwia obchodzenie przepisów podczas zmian właścicielskich w spółkach medialnych".

Zdaniem CMWP SDP, obecne przepisy są "nieprecyzyjne i łatwe do obejścia, bowiem mimo pewnych obostrzeń w nich zawartych, dają jednak możliwość, aby osoby zagraniczne spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wywierały kluczowy wpływ na zarządzanie spółką – koncesjonariuszem".

Anna KorneckaWiceminister z Porozumienia o koncesji dla TVN24: Nie widzimy przeszkód

"Wydaje się, że jest to sprzeczne z intencją ustawodawcy, według której koncesjonariusz nie tylko powinien być podmiotem zlokalizowanym w krajach EOG, ale przede wszystkim powinien być realnie zarządzany przez właściciela mającego siedzibę w EOG" - czytamy w stanowisku.

Jak dodają działacze SDP, "obecnie przepisy ustawy są nieszczelne i przez to anachroniczne".

Według CMWP SDP, "proponowane zmiany nie naruszają zasady wolności słowa, a ich celem jest jedynie ochrona rynku medialnego przed przejmowaniem kontroli nad nadawcami przez podmioty spoza EOG (w praktyce – spoza Unii Europejskiej), a więc również z państw mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa Polskiego".

"Projekt powinien przewidywać odpowiednie vacatio legis"

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zaapelowało jednocześnie do parlamentarzystów o " wypracowanie rozwiązania, które dałoby dotychczasowym nadawcom szansę na dalsze funkcjonowanie na rynku mediów, pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych". 

"Jak wiadomo, dotyczy to przede wszystkim stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji dla anteny TVN 24.  Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem wirtualnej spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii i nie zatrudniającej pracowników" - stwierdzono.

Siedziba TVN w WarszawieNieoficjalnie: PiS rozważa przyjęcie "lex TVN" z poprawkami szefa KRRiT

Jak zaznacza SDP, "projekt powinien przewidywać odpowiednie vacatio legis, umożliwiające podmiotom znajdującym się w takiej sytuacji dostosowanie ich struktury właścicielskiej do znowelizowanych przepisów".

Pod stanowiskiem podpisała się Jolanta Hajdasz, dyrektorka Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i jednocześnie wiceprezeska SDP. Hajdasz w przeszłości była dziennikarką Radia Wolna Europa, Polskiego Radia, TVN, TVP, pełniła także funkcję zastępczyni redaktora naczelnego "Przewodnika Katolickiego". Obecnie jest redaktorką naczelną czasopisma "Wielkopolski Kurier Wnet". Pod dokumentem podpisany jest także doradca SDP Michał Jaszewski.

Prezesem SDP jest Krzysztof Skowroński, założyciel i prezes Radia Wnet.

Zobacz wideo Szczerba: Ostatnio modnym określeniem jest "ruski ład". Myślę, że jego elementem może być właśnie projekt "lex TVN" (wypowiedź z lipca)

Koncesja dla TVN24. Ustawa medialna w Sejmie

26 września wygasa koncesja dla TVN24. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do tej pory nie rozpatrzyła wniosku złożonego przez nadawcę w lutym ubiegłego roku o jej przedłużenie.

Marcin WiącekNowy RPO pisze do szefa KRRiT ws. koncesji dla TVN24. "Poważne wątpliwości"

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy medialnej złożony przez posłów PiS. Propozycja ma w założeniu zablokować możliwość posiadania przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego więcej niż 49 procent udziałów w stacjach radiowych i telewizyjnych. Obszar to Unia Europejska, a także Liechtenstein, Islandia i Norwegia.

Odrzucenia projektu chce opozycja, według której nowelizacja to cios w kontrolowaną przez kapitał amerykański telewizję TVN. Porozumienie Jarosława Gowina proponuje, by zmiany nie objęły krajów OECD, do których należą także Stany Zjednoczone. Poprawka, od której koalicjant PiS uzależniał poparcie ustawy, nie zyskała jednak uznania sejmowej komisji. Przegłosowana została natomiast poprawka Kukiz'15 wykluczająca wykup mediów przez podmioty publiczne i spółki Skarbu Państwa.

Więcej o: