Manowska pisze do prezydenta, marszałków i premiera ws. Izby Dyscyplinarnej. Apel o "przemyślane zmiany"

I prezes SN Małgorzata Manowska zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i premiera Mateusza Morawieckiego o zmiany w przepisach dotyczących Izby Dyscyplinarnej. Jak zaznaczyła, konieczne jest, by po takich zmianach system odpowiedzialności dyscyplinarnej "nie budził zastrzeżeń".

Pisma pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej do prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i premiera Mateusza Morawieckiego mają związek z lipcowymi decyzjami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącymi Izby Dyscyplinarnej.

Małgorzata Manowska pisze do prezydenta i premiera

"Niezależnie od grożących Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnych, daleko idących konsekwencji finansowych niewykonania orzeczeń TSUE, zwracam uwagę na wynikający ze wspomnianych orzeczeń, faktyczny paraliż systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, który utrzymuje się od roku, a w ostatnich tygodniach drastycznie się nasilił" - stwierdza Małgorzata Manowska w pismach.

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego zwróciła także uwagę na ostatnie orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który stwierdził, że w przypadku prawniczki, której sprawę rozpoznawała Izba Dyscyplinarna, doszło do złamania konwencji o ochronie praw człowieka. Zdaniem Manowskiej, ów wyrok "nie pozwala sprowadzać istniejącego problemu li tylko do wymiaru systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów".

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdjęcie ilustracyjne.ETPC ws. polskiej prawniczki i ID: Doszło do złamania konwencji

"Ze wspomnianych orzeczeń obu trybunałów międzynarodowych wynika, że formułowane w nich zastrzeżenia względem polskiego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej nie dotyczą praktyki orzekania w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, lecz mankamentów regulacji ustawowych, w oparciu o które system ten funkcjonuje" - stwierdziła Małgorzata Manowska.

Zobacz wideo Konfrontacja Tuska z dziennikarzem TVP na konferencji. "Najlepszym komentarzem śmiech"

Izba Dyscyplinarna. Apel I prezes Sądu Najwyższego

Pierwsza prezes dodała, że "doprowadzenie do stanu zgodności z prawem europejskim oraz standardami formułowanymi na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w oczywisty sposób wymaga dokonania niezwłocznie, a nade wszystko przemyślanych, zmian ustawowych".

Małgorzata Manowska zwróciła się jednocześnie z "apelem o podjęcie prac legislacyjnych, które pozwolą na efektywne i nie budzące zastrzeżeń funkcjonowanie w Polsce systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej". 

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejTSUE o Izbie Dyscyplinarnej: Polska uchybiła zobowiązaniom traktatowym

Zaznaczyła, że konieczne jest "wyeliminowanie rozwiązań prawnych, które stoją na przeszkodzie sprawnemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz powodują niepotrzebne komplikacje na arenie międzynarodowej".

Pierwsza prezes SN zapewniał, że "w przypadku rozpoczęcia prac legislacyjnych jest gotowa skorzystać z przysługujących jej kompetencji, celem zapewnienia doraźnej stabilizacji zaistniałej sytuacji na czas trwania procesu legislacyjnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 stycznia 2022 r.".

Decyzje TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej

W lipcu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska, ustanawiając system odpowiedzialności obowiązujący sędziów Sądów Najwyższego i sądów powszechnych, uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy unijnego prawa.

Małgorzata ManowskaWyrok TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. Manowska: Jestem gotowa odejść

Unijni sędziowie orzekli, że Izba Dyscyplinarna SN nie daje "pełnej rękojmi niezawisłości i bezstronności" i nie jest chroniona przed wpływami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Wskazali też, że proces powoływania sędziów zależy w dużej mierze od KRS, której wiarygodność - jak podkreślili - "może budzić uzasadnione wątpliwości".

Wiceprezeska TSUE Rosario Silva de Lapuerta wydała też postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych, na mocy których Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Więcej o: