Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian przepisów o kwarantannie. "Potrzeba ochrony dobra dziecka"

Resort sprawiedliwości wystąpił do ministra zdrowia o zmianę przepisów związanych z kwarantanną po przekroczeniu polskiej granicy. Obecne regulacje nie przewidują wyłączenia z obowiązku izolacji rodziców, którzy powracają do Polski z zagranicy, gdzie realizowali prawo do kontaktu z dziećmi

"Mając na uwadze potrzebę ochrony zarówno dobra dziecka, jak i prawa rodzica do kontaktu z nim, zasadnym wydaje się podjęcie działań legislacyjnych mających na celu włączenia tej grupy osób do katalogu wyjątków od zasady obowiązku odbywania kwarantanny po powrocie z zagranicy" - czytamy w piśmie wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia do Ministerstwa Zdrowia. 

Zobacz wideo Daniel Fried m.in. o sytuacji z TVN w rozmowie Gazeta.pl

Kwarantanna. RPO chciał zmiany przepisów już w ubiegłym roku

Wniosek resortu sprawiedliwości jest efektem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, który jako pierwszy zwrócił uwagę na problem kwarantanny w sytuacji transgranicznych kontaktów z dziećmi. Do RPO zgłosił się ojciec, który dysponuje wyrokiem sądu o spotkaniach z dziećmi w pierwszy i trzeci weekend miesiąca - nie może jednak spotkać się z córkami mieszkającymi w Słowacji bez odbycia 14-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski.  

Posłowie: Stefan Romecki (Kukiz'15) i Sylwester Chruszcz (WiS)Posłowie będą mogli odkupić sprzęt po zakończeniu kadencji Sejmu

RPO Adam Bodnar jeszcze w maju 2020 r. zwrócił się do rządu o podjęcie działań legislacyjnych, by rozwiązać ten problem. Miesiąc później resort zdrowia odpowiedział, że 13 czerwca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia zawierającego ograniczenia covidowe, która zniosła obowiązek kwarantanny dla przekraczających granicę z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek kwarantanny został jednak utrzymany dla osób przekraczających granicę zewnętrzną UE. 

Na początku 2021 r. przepisy dotyczące kwarantanny ponownie uległy zmianie na niekorzyść rodziców, którzy przekraczają granicę, aby kontaktować się z dziećmi. Rzecznik wystąpił więc do rządu o rozwiązanie problemu.  

Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje. Skierowano wniosek do resortu zdrowia

Na wniosek RPO zareagował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. W piśmie do Ministerstwa Zdrowia podkreślił, że "w sytuacji rozdzielenia jednego z rodziców od dziecka ich osobiste kontakty są szczególnie potrzebne dla prawidłowego rozwoju i zachowania właściwych więzi rodzinnych". 

Wiceminister sprawiedliwości zwrócił się z prośbą o uwzględnienie postulatu zwolnienia z kwarantanny osób realizujących kontakty z dziećmi poza granicami kraju na podstawie orzeczenia sądu lub ugody. "Przedstawiony problem jest szczególnie widoczny na terenach przygranicznych, gdzie przy obowiązujących ograniczeniach związanych z wystąpieniem stanu epidemii, przyjętych w obowiązującym rozporządzeniu, kontakty nie będą mogły być realizowane, mimo obowiązywania w tym zakresie prawem przewidzianych orzeczeń czy ugód". 

"Przedstawiona propozycja wydaje się tym bardziej uzasadniona, że podobne regulacje znajdują się w systemach prawnych innych państw, jak np. Słowacji" - dodał. 

Borys Budka i Cezary TomczykKulisy rezygnacji Tomczyka z szefowania klubowi KO. "Popłynęły łzy"

Więcej o: