Sondaż. Czy rolą mediów jest patrzenie władzy na ręce? 14 proc. Polaków jest przeciw

64 proc. badanych uważa, że obecność TVN i TVN24 to "konieczny element różnorodności mediów w Polsce" - wynika z sondażu Kantar dla TVN i TVN24. W kontekście ustawy "lex TVN" respondentów zapytano też, czy jednym z podstawowych zadań mediów jest patrzeć władzy i politykom na ręce

7 lipca grupa posłów PiS skierowała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Nowe prawo zmieniłoby zasady udzielania koncesji nadawcom RTV. Zaproponowane zmiany mają - według wnioskodawców - uniemożliwić "przejęcie kontroli nad nadawcami RTV przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym podmioty z państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa".

Zobacz wideo Sikorski na forum Parlamentu Europejskiego: Kaczyński powiedział, że w Warszawie utworzy Budapeszt i tego planu się trzyma

"Lex TVN". Posłowie PiS chcą zmian w ustawie o radiofonii i telewizji

"Przewidziano, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w projekcie.

Projekt szybko określono jako "lex TVN", bowiem nowe prawo - jeśli zostanie uchwalone - bezpośrednio uderzy właśnie w tę grupę medialną, należącą do amerykańskiego koncernu Discovery.

Siedziba TVN w WarszawieKRRiT przekazała Witek i Terleckiemu uwagi dotyczące ustawy "lex TVN"

Co więcej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż nie przedłużyła koncesji TVN24, choć wniosek złożono w lutym ubiegłego roku. Według opinii KRRiT problem ma leżeć "w sytuacji właścicielskiej" TVN. Zarząd grupy wydał oświadczenie, w którym odniósł się do tego stanowiska i napisał, że KRRiT zaakceptowała w 2015 roku wejście do TVN amerykańskiego kapitału. Koncesja TVN24 wygasa 26 września. 

Sondaż. Większość badanych uważa, że TVN i TVN24 to konieczny element różnorodności mediów w Polsce

Skierowanie do Sejmu ustawy "lex TVN" uruchomiło ogólnonarodową debatę na temat zagrożeń, w tym tych politycznych, które mogą doprowadzić ograniczenia niezależności polskich mediów. W tym kontekście pracownia Kantar przeprowadziła na zlecenie TVN i TVN24 sondaż, w którym respondenci zostali poproszeni o opinie, na ile zgadzają się lub nie zgadzają z podanymi stwierdzeniami:

"Wolność mediów jest jedną z podstawowych wartości demokracji" - z tym stwierdzeniem zgodziło się 77 proc. badanych (odpowiedzi: "Raczej tak" lub "Zdecydowanie tak"). Przeciwnego zdania było 11 proc. ankietowanych ("Raczej nie" lub "Zdecydowanie nie"), a 12 proc. nie miało zdania w tej sprawie. 

"Zadaniem mediów jest patrzeć władzy i politykom na ręce" - w tym przypadku odpowiedź "Zgadzam się" wskazało 72 proc. pytanych, a 14 proc. nie zgodziło się z tak sformułowanym stwierdzeniem. 14 proc. ankietowanych nie wyraziło żadnej opinii. 

Ze stanowiskiem mówiącym, że "obecność TVN i TVN24 to konieczny element różnorodności mediów w Polsce" zgodziło się 64 proc. pytanych. Po 18 proc. badanych wybrało natomiast odpowiedzi "Nie zgadzam się" i "Nie wiem".

Więcej o: