Jest oświadczenie Komisji Europejskiej ws. orzeczenia TK. "Wyrok ten potwierdza nasze obawy"

"Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów, aby zapewnić jednolite stosowanie i integralność prawa Unii" - poinformowała Komisja Europejska w czwartkowym oświadczeniu. To reakcja na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. środków tymczasowych zarządzonych przez TSUE.

"Komisja jest głęboko zaniepokojona wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w której stwierdza się, że środki tymczasowe dotyczące funkcjonowania sądownictwa, zarządzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są niezgodne z Konstytucją RP" - czytamy w czwartkowym oświadczeniu Komisji Europejskiej.

"Wyrok ten potwierdza nasze obawy co do stanu praworządności w Polsce" - dodała KE.

Stanisław PiotrowiczJest decyzja TK ws. środków tymczasowych TSUE ws. sądownictwa

Jak podkreślono w stanowisku, "prawo UE jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego" i "wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych, są wiążące dla organów i sądów krajowych wszystkich państw członkowskich".

"Prawa obywateli Unii i unijnych przedsiębiorstw muszą być chronione w ten sam sposób we wszystkich państwach członkowskich" - zaznaczyła KE.

Komisja Europejska podkreśliła, iż "oczekuje, że Polska zapewni pełne i prawidłowe wykonanie wszystkich orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości".

Trybunał KonstytucyjnyTK o środkach tymczasowych TSUE. "Unijna kasa tak, prawo nie" [KOMENTARZE]

"Obejmuje to również wczorajsze postanowienie Trybunału o nałożeniu na Polskę środków tymczasowych w celu natychmiastowego zawieszenia stosowania niektórych przepisów ustawy z grudnia 2019 r. o sądownictwie, w tym dotyczących funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - czytamy.

W komunikacie poinformowano także, że "Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów, aby zapewnić jednolite stosowanie i integralność prawa Unii".

Zobacz wideo Cymański o Piotrowiczu i Pawłowicz w TK (wypowiedź z grudnia 2019 r.)

Orzeczenie TK ws. TSUE

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że przepisy o wykonywaniu środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiego sądownictwa są niezgodne z konstytucją. Polski Trybunał badał konstytucyjność przepisów unijnych traktatów odnoszących się do środków tymczasowych TSUE w zakresie, w jakim dotyczą one funkcjonowania sądów w Polsce.

Sąd konstytucyjny zajmował się pytaniem prawnym nieuznawanej przez SN Izby Dyscyplinarnej, której kompetencje w sprawach dyscyplinarnych sędziów zawiesił w kwietniu 2020 roku TSUE. Izba pytała, czy państwo członkowskie ma obowiązek wykonać środki tymczasowe odnoszące się do ustroju i funkcjonowania sądownictwa krajowego. W wyroku Trybunału podkreślono, że TSUE w tym zakresie nie jest objęty zasadami pierwszeństwa oraz bezpośredniego stosowania określonymi w art. 91 ust. 1-3 konstytucji.

Więcej o: