Polska może odpowiedzieć przed TSUE za strefy wolne od LGBT

Polska może odpowiedzieć przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej za zezwalanie na tak zwane strefy wolne od LGBT. Komisja Europejska wszczyna procedurę o naruszenie unijnego prawa w związku ze strefami.

Jak podaje RMF,  polskie władze nie odpowiedziały w pełni i właściwie na zapytanie Komisji Europejskiej dotyczące charakteru i wpływu rezolucji o tzw. strefach wolnych od LGBT. W opinii KE funkcjonowanie stref wolnych od społeczności LGBT może naruszać prawo UE o niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną. 

Komisja Europejska od lutego czeka na rzeczową odpowiedź od polskich władz w tej sprawie, aby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Instytucja podjęła więc decyzję o wezwaniu Polski do "usunięcia uchybienia z powodu braku współpracy". Przypomnijmy, że podobne postępowanie toczy się obecnie przeciwko Węgrom.

"Europa nigdy nie pozwoli na napiętnowanie części naszego społeczeństwa. Rozpoczynamy działania prawne przeciwko Polsce i Węgrom za naruszenie podstawowych praw osób #LGBTIQ" - czytamy na Twitterze Komisji Europejskiej.

Viktor OrbanUnijne pieniądze dla Węgier odroczone

- Mamy nadzieję, że groźba postępowania przed TSUE wpłynie na zmianę stanowiska polskiego rządu. Dotychczas nie tylko nie czuł się on zobowiązany do ochrony mieszkańców i mieszkanek Polski przed homo- i transfobicznymi działaniami niektórych władz samorządowych, lecz wręcz aktywnie je wspierał. Działania Komisji wysyłają jasny sygnał, że nie będzie to dalej możliwe – mówi w rozmowie z portalem kph.org Karolina Gierdal, adwokatka Kampanii Przeciw Homofobii.

Komisja Europejska wszczyna procedurę przeciw Polsce i Węgrom ws. praw osób LGBT

Zgodnie z procedurą polski rząd będzie teraz zobowiązany do przekazania swoich uwag do Komisji Europejskiej. W przeciwnym razie, albo w sytuacji dostarczenia niewystarczających wyjaśnień, KE orzeknie, że Polska narusza przepisy Unii Europejskiej.

Jeśli rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zastosuje się do opinii Komisji, sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli TSUE orzeknie, że Polska nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, wyda wyrok, który zobowiąże Polskę do jego wykonania. W przypadku, gdy Polska nadal nie zastosuje się do zaleceń Unii Europejskiej -  Komisja będzie mogła wnioskować o nałożenie na Polskę kar pieniężnych.

Zobacz wideo Śmiszek: Prowadzicie systemową politykę dyskryminacji i pogardy wobec osób LGBT
Więcej o: