Trybunał Konstytucyjny bada zgodność niektórych przepisów Traktatu Unijnego z polskim prawem [TRANSMISJA]

Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego z marca tego roku dotyczącym zgodności z polską ustawą zasadniczą wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Portal Gazeta.pl transmituje posiedzenie TK.

Premier Mateusz Morawiecki złożył w marcu do Trybunału Konstytucyjnego prawie 130-stronicowy wniosek, w którym chce zbadania unijnych przepisów pod kątem zasady pierwszeństwa rodzimego prawa nad tym stanowionym przez Wspólnotę oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Wątpliwości szefa rządu budzą trzy unijne przepisy. Chodzi między innymi o zapisy, na mocy których Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) jest w stanie wstrzymać lub odroczyć wykonanie danej czynności prawnej przez polskie sądy.

Przewodniczącą składu orzekającego jest prezes TK Julia Przyłębska. W składzie znaleźli się także Bartłomiej Sochański, Leon Kieres, Jakub Stelina i Michał Warciński.

Zobacz wideo Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego [TRANSMISJA]

Trybunał Konstytucyjny o wniosku premiera Mateusza Morawieckiego

Wniosek Prezesa Rady Ministrów trafił do Trybunału Konstytucyjnego po wyroku TSUE w sprawie możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Unijny sąd wstrzymał tym samym częściowo pracę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia nie zajmuje się sprawami sędziów, ale bada kwestie innych zawodów prawniczych.

W czerwcu unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders w liście do polskiego rządu wyraził swoje zaniepokojenie wnioskiem premiera do TK. Według niego wniosek ten kwestionuje zasady unijnego prawa, w tym prymat prawa Unii Europejskiej.

Więcej o: