Sprawa Beaty Morawiec wraca na wokandę. Izba Dyscyplinarna zajmie się decyzją o uchyleniu immunitetu

Izba Dyscyplinarna wznowi posiedzenie w sprawie immunitetu sędzi Beaty Morawiec. Postępowanie zostało odroczone w lutym po tym, gdy obrońcy złożyli wnioski o wyłączenie części sędziów ze składu orzekającego. Prokuratura chce postawić Morawiec zarzuty m.in. nadużycia uprawnień oraz przyjęcia korzyści majątkowej.

Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej zostanie wznowione w poniedziałek o godzinie 9 - informuje rp.pl, powołując się na Polską Agencję Prasową. Sędziowie rozpatrzą zażalenie byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec na decyzję Izby Dyscyplinarnej z października ub.r. Izba zdecydowała w pierwszej instancji o odebraniu sędzi Morawiec immunitetu, zawieszeniu jej w obowiązkach oraz obniżeniu pensji o połowę.

Zobacz wideo Polska nie dołączyła do Prokuratury Europejskiej. Bodnar: Chodzi o to, żeby nie poddawać się zewnętrznej kontroli

Sprawa sędzi Morawiec. Prokuratura zarzuca jej przyjęcie korzyści majątkowej

Prokuratura Krajowa chce postawić Beacie Morawiec zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, nadużycia uprawnień oraz przyjęcia korzyści majątkowej (Morawiec miała dostać telefon w zamian za korzystny wyrok). Jeden z zarzutów dotyczy również przyjęcia wynagrodzenia za analizę prawną, której rzekomo miała nie przygotować. Beata Morawiec przekonuje, że nie popełniła zarzucanych jej czynów. Sędzia wielokrotnie krytycznie oceniała zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane w ostatnich latach. Sprzeciwia im się także sędziowskie stowarzyszenie "Themis", którym kieruje.

Niedługo po ogłoszeniu decyzji Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu, sędzia Morawiec zapowiedziała złożenie zażalenia. Rozpoznanie skargi rozpoczęło się w lutym br., ale zostało przerwane po tym, gdy obrońcy sędzi złożyli wnioski o wyłączenie ze składu orzekającego sędziów Jana Majchrowskiego i Pawła Zuberta. Wniosek obrońców nie został uwzględniony. Podobny wniosek został złożony do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, ale nie został rozpatrzony.

Sędzia Beata Morawiec domaga się przywrócenia do pracy

Przypomnijmy, że w marcu 2021 r. krakowski Sąd Apelacyjny orzekł, że Beata Morawiec jest czynną sędzią, a Izba Dyscyplinarna, której nie uznaje Sąd Najwyższy, nie mogła jej zawiesić. W związku z tym sędzia pozwała Sąd Okręgowy w Krakowie, domagając się m.in. dopuszczenia do wykonywania obowiązków służbowych. Morawiec złożyła również wniosek o tzw. zabezpieczenie, czyli dopuszczenie do wykonywania obowiązków do czasu zapadnięcia prawomocnego wyroku. Jej sprawa trafiła do wydziału pracy w Sądzie Rejonowym w Będzinie, gdzie wciąż czeka na rozpoznanie.

Więcej o: