Pociej przeprasza za pomyłkę w głosowaniu ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy. "Jest mi bardzo przykro"

Senator KO Aleksander Pociej przeprosił za pomyłkę w głosowaniu dotyczącym ustawy ratyfikującej unijny Fundusz Odbudowy. Jak wyjaśnił na wieczornej konferencji prasowej, głosując w Senacie, równoległe wykonywał obowiązki w Radzie Europy.

Senat w czwartek wieczorem niemal jednogłośnie i bez poprawek przyjął ustawę ratyfikacyjną w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Poparcia nie uzyskał wniosek senackiej większości o dodanie do dokumentu preambuły. Oznacza to, że ustawa, niezbędna do uruchomienia funduszy europejskich na lata 2021-27, trafi na biurko prezydenta. 

Przeciwko dodaniu preambuły wraz z 48 senatorami PiS zagłosował również senator Koalicji Obywatelskiej Aleksander Pociej. Udziału w głosowaniu nie wziął inny z senatorów KO Leszek Czarnobaj. W ostatecznym głosowaniu za przyjęciem ustawy bez poprawek było 98 senatorów, a 2 wstrzymało się od głosu.

24 Posiedzenie  Senatu X KadencjiZaskakujący głosowanie w Senacie ws. Funduszu Odbudowy. "Jak żyć?" [KOMENTARZE]

- Jak opadły emocje, zaczynamy się zastanawiać, czy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Senat podjął zdecydowaną większością czterech głosów opinię, w której jest zawarte wszystko, co jest w preambule i dużo więcej - komentował w czwartek wieczorem marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Jak dodał, opinia dotyczy tego, czego oczekują senatorowie od Krajowego Planu Odbudowy. - 40 proc. środków w dyspozycji samorządu, zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, reprezentatywnego i sprawiedliwego składu komisji monitorującej, nadzoru NIK-u nad wydawaniem tych pieniędzy i wielu punktów, które możecie państwo w tej opinii przeczytać - wyliczał Grodzki.

Jak zaznaczył marszałek, preambuła prawdopodobnie i tak zostałaby finalnie odrzucona przez Sejm, a opinia przyjęta przez senatorów "będzie istniała długo w przestrzeni publicznej".

Zobacz wideo Trybunał Stanu dla Morawieckiego? Arłukowicz: Przyjdzie czas, że sprawiedliwość wróci na właściwe tory

Aleksander Pociej: Jest mi bardzo, bardzo przykro

Senator KO Aleksander Pociej przyznał, że w trakcie głosowania doszło do pomyłki. - Nie jest łatwo po 10 latach pracy, jeżeli człowiek się nie pomylił, pomylić się w tak poważnej sprawie. Jedyne, co mam na swoje usprawiedliwienie, to to, że w czasach pandemii pracuje się równolegle. Jestem we władzach Rady Europy, podejmowaliśmy decyzję dotyczącą tego, czy na najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady Europy będziemy mówić, czy nie, na temat porwania samolotu Ryanair i tego wszystkiego, co się później wydarzyło z panem Protasewiczem - tłumaczył.

'Wiadomości' TVP"Wiadomości" TVP o głosowaniu w Senacie. "Kompromitacja politycznych gier"

- Równoległe głosowania, jak się okazuje, nie zawsze można pogodzić. Pomyliłem się, za co bardzo wszystkich przepraszam. Nie chciałbym, by w związku z tym moim głosowaniem powstały jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jakie wartości reprezentuję. Mam nadzieję, że więcej mi się to nie zdarzy - dodał. Podkreślił, że "jest mu bardzo, bardzo przykro".

W trakcie konferencji senatorów opozycji przekazano, że senatorowi Leszkowi Czarnobajowi "zawiesiło się połączenie". Z wcześniejszych doniesień wynikało natomiast, że polityk miał zatrzasnąć się w windzie.

Treść preambuły

Poniżej przedstawiamy całą treść preambuły, którą zajmował się Senat:

"W osiemnastym roku członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej cała Wspólnota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest kryzys społeczno-gospodarczy. Jedyną drogą wyjścia z tego kryzysu jest solidarność europejska, a środkiem do realizacji tego celu ustanowienie europejskiego Funduszu Odbudowy.

W trosce o przyszłość i pomyślność naszej Ojczyzny władze Rzeczypospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu.

Władze Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego Funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów. Będą one uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych.

W tym celu zostanie powołany Komitet Monitorujący, który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

W skład tego Komitetu wejdą przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz reprezentanci organizacji samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, organizacji związkowych oraz organizacji pozarządowych wskazani przez te podmioty według przepisów odrębnej ustawy.

W przekonaniu, że poszanowanie powyższych zasad będzie niewzruszoną podstawą realizacji Krajowego Planu Odbudowy, stanowi się, co następuje:"

Więcej o: