Sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN: Nasiliły się działania organów UE podważające suwerenność Polski

Sędziowie nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej krytykują w oświadczeniu organy Unii Europejskiej, m.in. TSUE. "(...)Naruszenia suwerenności naszego Państwa, podważające jednocześnie porządek prawny w Polsce, nie tylko nie ustały, lecz w ostatnim czasie drastycznie nasiliły się(...) - czytamy w oświadczeniu grupy sędziów.

Oświadczenie wydano w piątą rocznicę przyjęcia przez Sejm uchwały ws. obrony polskiej suwerenności. Podpisali się pod nim sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN - Jan Majchrowski, Konrad Wytrykowski, Jacek Wygoda, Piotr Niedzielak i Jarosław Sobutka. Treść pisma publikuje Polska Agencja Prasowa.

Zobacz wideo Czarzasty: Będziemy wspólnie walczyli w Senacie o rozsądną ustawę wdrożeniową KPO

Oświadczenie Izby Dyscyplinarnej ws. TSUE

Oświadczenie odnosi się do ostatnich działań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, m.in. do postanowienia o wstrzymaniu wydobycia węgla w kopalni w Turowie.

Wskazane w tej uchwale naruszenia suwerenności naszego Państwa, podważające jednocześnie porządek prawny w Polsce, nie tylko nie ustały, lecz w ostatnim czasie drastycznie nasiliły się za sprawą niemających podstaw w prawie, także europejskim, działań określonych organów i podmiotów Unii Europejskiej, czego najbardziej drastycznym przykładem jest podważanie nadrzędności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w porządku prawnym RP, a tym samym wprost suwerenności naszego Państwa oraz nakłanianie polskich sędziów do niestosowania Konstytucji RP, a zatem do jawnego sprzeniewierzenia się rocie ślubowania sędziowskiego, którego odmowa złożenia jest równoznaczna ze zrzeczeniem się urzędu sędziowskiego

- czytamy we fragmencie cytowanym w PAP. 

Adam NiedzielskiMinister Zdrowia Adam Niedzielski objęty ochroną

Sędziowie podkreślili, że "świadome odstąpienie przez sędziego w jego działaniach urzędowych od roty jego ślubowania, obejmującej obowiązek wiernej służby wobec Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązania do stania na straży prawa, którego najwyższym aktem normatywnym jest Konstytucja RP, może być traktowane jako równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu sędziego i stanowi zarazem naruszenie podstawowych obowiązków obywatela polskiego względem jego własnego Państwa".

SN nie uznaje Izby Dyscyplinarnej

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została powołana w 2018 roku, po przeprowadzeniu przez PiS reformy sądów. W jej składzie zasiada 13 sędziów powołanych przez prezydenta na wniosek KRS. Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku, 5 grudnia 2019 roku sędziowie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego stwierdzili, że KRS "nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej" i że "Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego".

Pandemia koronawirusa / zdjęcie ilustracyjneFrancja. Wykryto niezwykle rzadki wariant koronawirusa. Przyspieszają szczepienia

W ubiegłym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował o zawieszeniu ID, ale Izba nadal działała. W związku z tym w marcu tego roku Komisja Europejska wysłała do TSUE wniosek o nałożenie środków tymczasowych do momentu ogłoszenia ostatecznego wyroku. 

Więcej o: