Czarnek zapowiada zmiany. "Celem jest uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela i zwiększenie etosu pracy"

- Efektem końcowym tego spotkania jest powołanie trzech zespołów tematycznych - powiedział Przemysław Czarnek po posiedzeniu zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Jak wyjaśnił, będą to: zespół ds. wynagrodzenia i pensum, ds. awansu zawodowego nauczyciela oraz ds. oceny pracy nauczyciela i debiurokratyzacji pracy nauczyciela. - Przyświecają nam wspólne cele. Tym celem jest zdecydowane uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela i zwiększenie etosu pracy nauczyciela - podkreślił polityk.
Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

We wtorek odbyło się posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Przemysław Czarnek, na konferencji po spotkaniu, podkreślił, że w związku z poprawiającą się sytuacją pandemiczną wracamy do normalności. - Nie czekamy. Oprócz wznowienia nauki stacjonarnej już na wszystkich szczeblach przystępujemy do bardzo ważnych dyskusji w związku z zawodem nauczyciela. Przyświecają nam wspólne cele. Tym celem jest zdecydowane uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela i zwiększenie etosu pracy nauczyciela - powiedział polityk.

Szef resortu edukacji podkreślił, że pod koniec kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. - W międzyczasie opracowaliśmy kierunkowe propozycje dyskusji na temat zmian w statusie zawodowym nauczyciela po to, żeby wprowadzić stabilizację zatrudnienia, stabilizację wynagrodzenia, żeby nauczyciel miał więcej czasu na to, co jest jego misją, czyli na pracę z uczniem, żeby nie musiał zajmować się biurokracją w takiej skali, jak to jest obserwowane dzisiaj - podkreślił Przemysław Czarnek.

- Efektem końcowym tego spotkania, bardzo dobrego spotkania, za które dziękuję wszystkim bez wyjątku, jest powołanie trzech zespołów tematycznych, których skład ustalimy jeszcze w tym miesiącu - poinformował polityk. Jak wyjaśnił, chodzi o zespoły: do spraw wynagrodzenia i pensum, ds. awansu zawodowego nauczyciela oraz ds. oceny pracy nauczyciela i debiurokratyzacji pracy nauczyciela. W najbliższych dniach zespoły te mają zostać skompletowane.

Kiedy zmiany zostaną wprowadzone?

Przemysław Czarnek zapytany przez jednego z dziennikarzy o to, kiedy zmiany wejdą w życie, podkreślił, że powoli rozpoczynają się prace nad budżetem państwa na przyszły rok. - Chcemy, żeby to nastąpiło jak najszybciej, żeby ten ewentualny konsensus miał odzwierciedlenie w przepisach budżetowych - powiedział podczas konferencji prasowej minister edukacji.

Polityk został również zapytany o dodatek wiejski dla nauczycieli. - Nie proponowaliśmy likwidacji dodatku wiejskiego. My proponowaliśmy pewne wyrównanie dodatku wiejskiego, czyli uniezależniając od awansu zawodowego - poinformował minister.

We wtorek Przemysław Czarnek na antenie Radia Wrocław mówił o tym, czego uczniowie będą się dowiadywać na lekcjach historii. - Będzie też funkcjonowanie Polski w ramach Unii Europejskiej, ewolucja Unii Europejskiej z tworu praworządnego na twór niepraworządny, bo dzisiaj jest tworem niepraworządnym, który nie przestrzega własnych ram prawnych - powiedział. O te słowa został zapytany podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że o tym, co znajdzie się w programie, zdecydują eksperci, a nie minister edukacji.

Więcej o: