Rząd ujawnił, ile przekazał TV Trwam na produkcję i emisję spotów. Kancelaria Premiera najhojniejsza

5,5 mln złotych przez sześć lat - tyle na produkcję i emisję spotów otrzymała od rządu Telewizja Trwam. O umowach zawieranych z założoną przez o. Rydzyka Fundacją Lux Veritatis resorty poinformowały w odpowiedzi na interpelację złożoną przez posłankę Hannę Gill-Piątek.

W marcu posłanka Polski 2050 wystąpiła z interpelacjami do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych resortów. Hanna Gill-Piątek zapytała rządzących o umowy zawierane w latach 2015-2021 ze Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści) lub jego prowincją i fundacjami z nim związanymi. W interpelacji polityczka wymieniła założoną przez Tadeusza Rydzyka Fundację Lux Veritatis, która jest właścicielem TV Trwam, a także spółki blisko z nią powiązane. 

Zobacz wideo Wiceminister Soboń komentuje słowa ojca Rydzyka

Od 2015 r. na produkcję i emisję spotów TV Trwam otrzymała od rządu 5,5 mln złotych 

Według informacji udzielonych przez rząd, największą kwotę - 2,3 mln zł -  TV Trwam otrzymała od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak zaznaczył w odpowiedzi na interpelację Jarosław Wenderlich, podsekretarz stanu w KPRM, wszystkie cztery umowy cywilno-prawne zostały podpisane po wybuchu pandemii koronawirusa i dotyczyły emisji spotów społecznych informujących o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. Opiewały one na kwoty: 100 000, 400 000, 819 730 i 1 026 756,27 złotych. Z pozostałymi podmiotami wymienionymi w interpelacji, KPRM nie zawierała umów cywilnoprawnych.

Poza KPRM, w latach 2015-2021 produkcję i emisję spotów w TV Trwam opłacało jeszcze osiem resortów, które z tego tytułu przelały na konto toruńskiej fundacji środki w sumie 3,2 mln zł.  Od całego rządu Lux Veritatis otrzymała więc przez niecałe sześć lat 5,5 mln złotych

Najbardziej hojne ze wszystkich resortów okazało się Ministerstwo Zdrowia, które na produkcję i emisję spotów reklamujących kampanie prozdrowotne wydało łącznie 1,3 mln zł. Z Lux Veritatis resort zdrowia zawarł dziewięć umów. 

"Celem nadrzędnym prowadzonych działań było zwiększenie świadomości Polaków w zakresie korzyści z przeprowadzenia regularnych badań przesiewowych oraz zwiększenie zgłaszalności na badania w kierunku raka piersi, raka szyjki macicy, raka, jelita grubego, nowotworów skóry, nowotworów płuca. W ocenie resortu Telewizja Trwam, prowadzona przez Fundację Lux Veritatis, ma duży zasięg w grupie docelowej kampanii, która jest najbardziej sceptycznie i niechętnie nastawiona do wykonywania regularnych badań profilaktycznych" - stwierdził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 

W ramach zawartych umów Lux Veritatis otrzymało jeszcze:

  • 636,4 tys. zł od Ministerstwa Rolnictwa (na emisje spotów reklamowych w ramach kampanii "Poznaj dobrą żywność", "Produkt Polski", a także promocja programu operacyjnego "Rybactwo i morze"),
  • 365,4 tys. zł od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (na produkcję i emisję spotów informujących o: rządowym programie kierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich, funduszach europejskich i zakończeniu negocjacji unijnego budżetu na lata 2021-2027),
  • 313,2 tys. zł od Ministerstwa Klimatu i Środowiska na przygotowanie i emisję cyklu dziewięciu audycji nt. jakości powietrza ("Coś wisi w powietrzu"),
  • 285,7 tys. zł od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (na realizację i emisję programów w ramach kampanii: "Czytaj! - to najlepsza inwestycja, na jaką zawsze Cię stać", "Regał - cykl audycji promujących czytelnictwo" i "Literackie świadectwo postaw Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej"),
  • 188 tys. zł od Ministerstwa Rodziny (na realizację telewizyjnej kampanii społecznej w ramach projektu "Rodzina polska - wolna od przemocy"). Co więcej, blisko związana z imperium o. Rydzyka spółka Bonum otrzymała od resortu rodziny kolejne 198 tys. złotych (m.in. na promocję programu "Rodzina 500 plus"),
  • 118 tys. zł od Ministerstwa Edukacji i Nauki (na produkcję cyklu programów "Społeczna odpowiedzialność nauki"),
  • 78 tys. zł od istniejącego do 2020 r. Ministerstwa Cyfryzacji (na emisję spotów w ramach kampanii "e-Polak potrafi").

Natomiast Ministerstwo Obrony nie ujawniło kwot przekazanych telewizji Rydzyka. Poinformowało tylko, że zamówiło w Trwam emisję filmów dokumentalnych o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Co więcej, w 2020 r. między MON a Lux Veritatis została zawarta umowa na realizację zadania pod nazwą "Realizacja audycji o charakterze edukacyjnym, opieka nad grobami Powstańców i miejscami pamięci, składania kwiatów i zniczy w miejscach pamięci". 

Ministerstwo Sprawiedliwości nie udzieliło jeszcze odpowiedzi na interpelację Gill-Piątek.

Tadeusz Rydzyk O. Rydzyk prosi, by pisać do Dudy w jego obronie. "Zapowiedź końca Polski?"

Więcej o: