Rozprawa TK ws. orzeczenia TSUE odroczona. Pawłowicz przychyliła się do wniosku RPO

W Trybunale Konstytucyjnym odbyło się pierwsze posiedzenie ws. decyzji TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Krystyna Pawłowicz przychyliła się do wniosku przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich o odroczenie rozprawy do 13 maja.

Posiedzenie rozpoczęło się po godzinie 13. Już na samym początku przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich Paweł Filipek wniósł o odroczenie rozprawy. Jak tłumaczył, chodziło o to, by w rozprawie mógł wziąć udział także drugi przedstawiciel RPO. Sędzia Krystyna Pawłowicz, która przewodzi w rozprawie, poinformowała, że wniosek zostanie rozpatrzony po przerwie, po wysłuchaniu stron.

Rozprawa przed TK ws. decyzji TSUE odroczona

Następnie głos zabrała Małgorzata Bednarek z Izby Dyscyplinarnej, która jest autorką wniosku ws. zabezpieczenia TSUE. Sędzia Bednarek omawiała pytanie prawne, dotyczące "wątpliwości co do zgodności z Konstytucją normy prawnej wywiedzionej z postanowień Traktatu o UE i Traktatu o funkcjonowaniu o UE".

Zobacz wideo RPO: Na sali TK byłem chyba jedyną osobą, która broniła Konstytucji i wartości demokratycznych

Po kilkunastominutowej przerwie Krystyna Pawłowicz poinformowała, że TK przychylił się do wniosku przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozprawa została odroczona do 13 maja. -  TK dopuścił przedstawienie stanowiska przez przedstawiciela SN tylko dlatego, że jest ono powszechnie znane wszystkim uczestnikom postępowania. Jeśli chodzi o wniosek złożony przez przedstawiciela RPO, to w celu umożliwienia przedstawicielom RPO zapoznania się z pismami, jak również umożliwienia drugiemu pełnomocnikowi udziału w rozprawie, TK ogłasza przerwę do 13 maja do godz. 12 - poinformowała Pawłowicz.

Rozprawa ws. wyroku TSUE. Pawłowicz przewodniczącą

Po godzinie 13 w Trybunale Konstytucyjnym rozpoczęło się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego ws. decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej SN. Sprawą zajmuje się pięcioro sędziów. Składowi przewodniczy Krystyna Pawłowicz, a sprawozdawcą jest sędzia Bartłomiej Sochański. Pozostali członkowie składu to Zbigniew Jędrzejewski, Stanisław Piotrowicz i Justyn Piskorski.