Sędzia Paweł Juszczyszyn ma zostać przywrócony do orzekania. Jest decyzja sądu

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy orzekł na środowym posiedzeniu, że sędzia Paweł Juszczyszyn musi zostać przywrócony do pracy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. "Orzeczenie w sprawie pana sędziego Pawła Juszczyszyna ma charakter precedensowy" - komentują pełnomocnicy.

Wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy złożyła w imieniu sędziego Pawła Juszczyszyna kancelaria Romanowski i Wspólnicy. Jak czytamy w oświadczeniu adwokata prof. dr hab. Michała Romanowskiego i aplikant adwokackiej Katarzyny Zarzyckiej, sąd nakazał 14 kwietnia Sądowi Rejonowemu w Olsztynie "dopuszczenie pana sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania".

"Postanowienie wywiera skutek z chwilą wydania" - podkreślono.

"Skład orzekający Sądu Rejonowego w Bydgoszczy nie uległ efektowi mrożącemu. Jest to pierwsze w Polsce orzeczenie sądu powszechnego w konkretnej sprawie cywilnej, w którym sąd stanął w obronie niezawisłości sędziego sądu powszechnego w interesie konstytucyjnego prawa każdego obywatela Polski do rozpoznania jego sprawy przez niezawisły sąd" - komentują prof. Michał Romanowski i Katarzyna Zarzycka.

"Skład orzekający Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dowiódł, że Konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce oraz że każdy sąd polski jest sądem Unii Europejskiej obowiązanym stosować prawo Unii Europejskiej i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będące częścią porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej" - dodano.

TVN24 informuje, że zażalenie może jeszcze złożyć członek nowej KRS i prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki.

W marcu prof. Michał Romanowski i Katarzyna Zarzycka złożyli wnioski do wszystkich 46 sądów okręgowych o "zabezpieczenie roszczenia o naruszenie dóbr osobistych sędziego Pawła Juszczyszyna poprzez nakazanie prezesowi SR w Olsztynie dopuszczenia sędziego Juszczyszyna do orzekania".

"Paweł Juszczyszyn jest symbolem walki o bezstronność i niezawisłość sędziów w Polsce, do których zwracamy się w ramach procedury cywilnej. Co z tym zrobią sądy okręgowe? Wierzymy, że skorzystają z najlepszych wzorców wyznaczonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stare izby Sądu Najwyższego i warszawski Sąd Apelacyjny" - podkreślali wówczas przedstawiciele kancelarii.

Zobacz wideo Pełnomocnik sędziego Juszczyszyna o odsunięciu go od orzekania (luty 2020 r.)

Zawieszenie Pawła Juszczyszyna

Sędzia Paweł Juszczyszyn w 2019 r. w związku z orzekaniem w jednej ze spraw zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia dla członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Chciał bowiem upewnić się, czy sędzia orzekający w pierwszej instancji miało do tego prawo jako osoba powołana przez nową KRS.

"Po tej decyzji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro cofnął sędziemu Juszczyszynowi delegację do sądu okręgowego, a rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab wszczął postępowanie dyscyplinarne w związku z "uchybieniem godności urzędu" - opisuje postępowanie wobec Pawła Juszczyszyna Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.

W listopadzie 2019 r. prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i jednocześnie członek nowej KRS Maciej Nawacki na jeden miesiąc zawiesił Pawła Juszczyszyna. W grudniu 2019 r. Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zarządzenie Nawackiego. 

"Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych zaskarżył tę uchwałę Sądu Najwyższego uznając ją za wadliwą. 4 lutego 2020 r. tzw. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40 proc." - relacjonuje IUSTITIA.

- Teoretycznie moje zawieszenie zakończy się wtedy, gdy moje postępowanie dyscyplinarne zyska finał w postaci prawomocnego wyroku. Tyle że rzecznicy dyscyplinarni jakoś się w mojej sprawie nie spieszą - mówił w lutym 2021 r. w rozmowie z Onetem sędzia Paweł Juszczyszyn.

Więcej o: