Przedstawicielka Rady Europy reaguje na wyrok TK ws. RPO. "Niepokojąca luka w działaniu instytucji"

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy, który pozwala Rzecznikowi Praw Obywatelskich pełnić funkcję po upływie kadencji, jest niezgodny z konstytucją. Do ogłoszonego w czwartek stanowiska sędziów odniosła się w mediach społecznościowych Dunja Mijatović, komisarka Rady Europy ds. praw człowieka.

"Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego tworzy niepokojącą lukę w działaniu instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich między kadencjami i ochronie praw człowieka w Polsce" - oceniła Dunja Mijatović we wpisie zamieszczonym na Twitterze.

Przedstawicielka Rady Europy o wyroku TK: Tworzy niepokojącą lukę w działaniu tej instytucji

W opinii komisarki Rady Europy ds. praw człowieka nowy Rzecznik Praw Obywatelskich powinien zostać wybrany jak najszybciej, jednak przy "poszanowaniu Konstytucji, polskiego prawa i standardów międzynarodowych".

Zobacz wideo Adam Bodnar musi opuścić urząd RPO. TK uznał, że pełnienie funkcji po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3 ustęp 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest niezgodny z art. 209 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prezeska TK Julia Przyłębska poinformowała, że wyrok zapadł jednogłośnie. Zaskarżony przepis straci moc po upływie trzech miesięcy od chwili ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. 

Ustne motywy wyroku przedstawił sędzia Stanisław Piotrowicz, który przypomniał, że zaskarżony przepis ustawy o RPO "stanowi, że dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika".

- Można by uznać, że to przepis kreujący organ pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. W praktyce jednak jest on stosowany w ten sposób, że skutkuje automatycznym przedłużeniem kadencji RPO do czasu wyboru jego następcy bez żadnych ograniczeń czasowych i przedmiotowych - powiedział sędzia. - Zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji i niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich - dodał.

Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września ubiegłego roku. Do tej pory nie wybrano nowego rzecznika. Przepis pozwalający na pełnienie funkcji RPO po upływie kadencji zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego grupa posłów PiS

2Wolne Sady - pikieta pod Trybunalem KonstytucyjnymPiS otworzyło dwa fronty, by pozbyć się Adama Bodnara. I jest bardzo blisko celu

Więcej o: