Trybunał Konstytucyjny zdecydował ws. RPO: Pełnienie funkcji po upływie kadencji niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że przepis, który pozwala Rzecznikowi Praw Obywatelskich pełnić funkcję po upływie kadencji, jest niekonstytucyjny.

- Trybunał Konstytucyjny (...) orzeka: art. 3 ustęp 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest niezgodny z art. 209 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - poinformowała Julia Przyłębska. Prezeska TK podała, że wyrok zapadł jednogłośnie. Zaskarżony przepis straci moc po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia orzeczenia w Dzienniku Ustaw. 

Trybunał Konstytucyjny zdecydował ws. kadencji RPO

Ustne motywy wyroku przedstawił sędzia Stanisław Piotrowicz. - Trybunał zaznacza, że sprawa, w której zapadł wyrok, nie dotyczy ani konkretnego Rzecznika Praw Obywatelskich ani urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich jako takiego. Trybunał zajmował się jedynie przepisem regulującym kwestię kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich i to trzeba z całą mocą podkreślić - powiedział Piotrowicz. Sędzia podkreślił, że zaskarżony przepis "stanowi, że dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika".

Zobacz wideo Brutalność policji. Rzecznik Praw Obywatelskich komentuje agresję w Głogowie

- Można by uznać, że to przepis kreujący organ pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. W praktyce jednak jest on stosowany w ten sposób, że skutkuje automatycznym przedłużeniem kadencji RPO do czasu wyboru jego następcy bez żadnych ograniczeń czasowych i przedmiotowych - powiedział sędzia. Piotrowicz dodał, że "ustawodawca w żaden sposób nie zamyka kadencji dotychczasowego Rzecznika Praw Obywatelskich i nie wyznacza organu, który te obowiązki mu powierza lub może je odebrać". - Zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji i niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedział.

Sławomir NowakAdwokatka Nowaka o konferencji Ziobry. "Działanie stricte polityczne"

Piotrowicz o "ciągłości ochrony praw i wolności obywateli"

Piotrowicz przekonywał, że "ustrojodawca wyznaczył kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich na pięć lat, z czego wynika, że kadencja ta nie może trwać dłużej". - Co więcej, ustawodawcy zwykłemu nie pozostawiono delegacji do tego, by uregulować tę kwestię w ustawie - stwierdził sędzia.  

Sędzia podkreślił, że "w trosce o zachowanie ciągłości ochrony praw i wolności obywateli" wyrok wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. - Jest to czas dla parlamentu na dostosowanie systemu prawnego do orzeczenia Trybunału. W ciągu trzech najbliższych miesięcy powinna zostać uchwalona ustawa, regulująca sytuacje, w których urząd rzecznika jest nieobsadzony przez jakiś czas po upływie kadencji - powiedział. 

Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września ubiegłego roku. Do tej pory nie wybrano nowego rzecznika. Przepis pozwalający na pełnienie funkcji RPO po upływie kadencji zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego grupa posłów PiS

Jarosław Gowin.Dwa transfery do Gowina. Znamy nazwiska. Potwierdzają się informacje Gazeta.pl

Więcej o: