Państwowa Komisja Wyborcza odrzuca sprawozdanie finansowe Wiosny Roberta Biedronia za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Wiosny Roberta Biedronia za 2019 rok zostało odrzucone. "Nie sposób jest ustalić, jakie faktyczne przychody w 2019 roku osiągnęła Partia" - napisano w uchwale opublikowanej przez Państwową Komisję Wyborczą.

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Wiosny, bo partia Roberta Biedronia przedstawiła dane niezgodne ze stanem faktycznym  -  wynika z uchwały opublikowanej w środę wieczorem na stronie internetowej PKW.

Zobacz wideo Robert Biedroń gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl (25.06)

Wiosna przedstawiła niespójne dane. PKW odrzuciła sprawozdanie

(...)Wykazane w sprawozdaniu dane były niezgodne pod względem arytmetycznym, jak również nie odpowiadały danym wynikającym z dokumentów finansowych załączonych do sprawozdania Partii za 2019 rok

- napisano w uzasadnieniu. PKW kilkukrotnie zwracała się do władz partii z prośbą o skorygowanie informacji tak, aby były zgodne ze stanem faktycznym.

Robert Biedroń Watchdog Polska zawiadamia prokuraturę ws. Wiosny Biedronia

W odpowiedzi Partia, często z przekroczeniem wyznaczonego jej terminu, udzieliła kilku niespójnych, nie tylko ze sobą, ale także z załączoną dokumentacją, odpowiedzi. W efekcie Wiosna Roberta Biedronia nie wskazała faktycznej kwoty przychodów Partii w okresie sprawozdawczym, jak również zgodnego ze stanem faktycznym wykazu wpłat nieprawidłowych

- czytamy w uzasadnieniu PKW. Komisja stwierdziła, że na podstawie otrzymanych danych nie sposób ustalić, jakie przychody osiągnęła partia Biedronia.

Wiosna naruszyła przepisy ustawy o partiach politycznych

W uzasadnieniu PKW wskazała, że Wiosna przedstawiła 53182,00 zł jako kwotę wpłat dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych. Natomiast z "udzielonych przez partię ostatnich wyjaśnień w tej sprawie wynika, iż kwota darowizn i składek przeznaczonych przez partię do zwrotu, a zatem przyjętych przez nią niezgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych, wynosi nie 53 182 zł, ale 231 925,86 zł".

Robert Biedroń Robert Biedroń zakażony koronawirusem. "Damy radę"

Oznacza to, że partia w okresie sprawozdawczym przyjęła znacznie wyższą kwotę środków finansowych z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych, których nie zwróciła we wskazanym w tej ustawie trzydziestodniowym terminie

- wnioskuje PKW.

Sprawozdania Porozumienia Gowina, Solidarnej Polski i Nowoczesnej przyjęte ze wskazaniem uchybienia

Sprawozdanie Wiosny zostało odrzucone, natomiast te należące do Porozumienia Jarosława Gowina, Solidarnej Polski i Nowoczesnej Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła ze wskazaniem uchybienia.

Porozumienie Gowina nie wykazało numeru rachunku bankowego Funduszu Wyborczego, tym samym sprawozdanie było niezgodne ze wzorem.

Solidarna Polska złożyła sprawozdanie niezgodne ze stanem faktycznym. Było to spowodowane "zaliczeniem przez Partię do jej przychodów środków pochodzących ze zwróconych wpłacającym składek członkowskich i darowizn oraz ze zwrotu z tytułu nieprawidłowo zapłaconej przez Partię faktury. Ponadto Partia wpłatę dokonaną do jej kasy i odprowadzoną następnie na jej rachunek bankowy błędnie wykazała w sprawozdaniu jako pozyskaną bezpośrednio na ten rachunek".

Nowoczesna z kolei nie przedstawiła w sprawozdaniu kwot wydatkowanych z Funduszu Wyborczego na finansowanie udziału Partii w poszczególnych wyborach. Tym samym złożyła sprawozdanie finansowe sporządzone niezgodnie ze stanem faktycznym.

Każda partia musi co roku składać PKW sprawozdanie finansowe ze swojej działalności, aby móc funkcjonować zgodnie z prawem. W przypadku partii otrzymujących subwencję z budżetu państwa, odrzucone sprawozdanie powoduje utratę prawa do subwencji na kolejne trzy lata. Dla partii nie otrzymującej subwencji, jak na przykład Wiosna Roberta Biedronia, odrzucenie sprawozdania nie niesie za sobą konsekwencji - przypomina polsatnews.pl.

Więcej o: