Członkowie KRS z dodatkowymi pieniędzmi za pracę w komisjach. "Nie stwierdzono nieprawidłowości"

Powołany przez przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Pawła Styrnę specjalny zespół nie stwierdził naruszenia dyscypliny finansów publicznych w KRS - czytamy w stanowisku komisji budżetowej. Przed kilkoma miesiącami media informowały o częstych obradach komisji i zespołów poza terminami posiedzeń plenarnych, za co członkowie KRS otrzymywali dodatkowe diety.

Niektórzy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa w ubiegłym roku uczestniczyli w posiedzeniach komisji i zespołów, które odbywały się poza terminami posiedzeń plenarnych KRS. To pozwalało im na otrzymywanie dodatkowych diet. Przykładowo, poza dniami, w których odbywały się posiedzenia plenarne KRS, pięciokrotnie zwoływana była komisja biblioteczna, a dziesięciokrotnie komisja ds. RODO. Nierzadko obrady odbywały się w trybie online.

Jak informowało RMF FM, sędziowie Dariusz Drajewicz i Maciej Nawacki, nazywani "rekordzistami",  "dorobili sobie ponad 20 000 złotych brutto".

Zobacz wideo TVP zaatakowało Pawła Borysa. Belka: To niewątpliwie walka Ziobry z Morawieckim

KRS: Zespół nie stwierdził nieprawidłowości

Komisja budżetowa Krajowej Rady Sądownictwa przyjęła podczas marcowego posiedzenia stanowisko zespołu powołanego przez przewodniczącego KRS, który badał zasady wypłacania diet członkom rady.

Jak czytamy w komunikacie, zespół "nie stwierdził nieprawidłowości związanych z naliczaniem diet z tytułu udziału w posiedzeniach plenarnych Rady, posiedzeniach komisji i posiedzeniach zespołów". Stwierdził za to nieprawidłowość polegającą na wstrzymaniu wypłaty diety niektórym członkom rady w grudniu na łączną kwotę ponad 40,6 tys. zł.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego mocodawca prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas głosowania nad KRS i statusem sędziów. Warszawa, Sejm, 8 czerwca 2017 Sędziowie KRS znaleźli sposób, by zyskać nawet 17,5 tys. zł. "Zamiast jednej diety wypłacano dwie"

"Zespól uznał, że świadczenia z tytułu diet powinny być spełnione niezwłocznie po zrealizowaniu pracy na rzecz Rady przez członka Rady" - napisano

Komisja budżetowa przekazała, że w 2020 r. na diety dla członków KRS zaplanowano ponad 2,48 mln zł, wydano w rezultacie ok. 45 tys. zł mniej.

"Zwiększenie wydatków w październiku i listopadzie 2020 roku było związane ze zmniejszeniem wydatków w marcu, kwietniu i maju, czerwcu 2020 roku. Zasada celowego i oszczędnego gospodarowania Środkami publicznymi była realizowana przez część członków Rady, pracujących w październiku i listopadzie 2020 roku w ten sposób, że wykonywali oni jednego dnia różne prace (np. w komisjach, zespołach, wykonywali pracę indywidualną)" - poinformowano.

Jak podała komisja, wszystkim członkom Rady naliczono diety łącznie za 2 524 dni. Maksymalna liczba dni, za które naliczono diety, wyniosła 230. Średnio na jednego członka Rady przypada blisko 101 dni.

KRS Członkowie komisji bibliotecznej przy KRS zarobili ponad 16 tys. zł

Za udział w posiedzeniach komisji, które odbyły się poza dniami posiedzeń plenarnych, naliczono diety za 246 dni. Diety za 1074 dni pracy poza posiedzeniami plenarnymi i posiedzeniami komisji naliczono m.in. za pracę własną, pracę w zespołach i delegacjach.

Zespół rekomendował m.in., by członkowie Rady umieszczali na liście obecności dokładną informację, jaką czynność wykonują. Zalecono także, by członkowie KRS pracowali maksymalnie w dwóch komisjach.

Więcej o: