PiS chce, by orzeczeniem TSUE zajął się TK. Julia Przyłębska już wyraziła swoje zdanie

- PiS zwraca się do rządu o podjęcie uchwały w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o ustosunkowanie się do orzeczenia TSUE, którego fragmenty kwestionują wyższość konstytucji wobec wszystkich źródeł prawa w RP - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Anita Czerwińska, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Stanowisko ws. orzeczenia TSUE prezeska TK wyraziła już we wtorek. Zdaniem Julii Przyłębskiej zawarte w nim sugestie "stanowią naruszenie ładu konstytucyjnego RP".

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie dotyczące powoływania sędziów Sądu Najwyższego. Była to odpowiedź na pytania wniesienie do unijnej instytucji sądowniczej przez Naczelny Sąd Administracyjny. TSUE przeanalizował przepisy, które uniemożliwiały odwołanie się sędziom, którzy nie otrzymali pozytywnej rekomendacji ze strony Krajowej Rady Sądownictwa.

Zobacz wideo Wicerzecznik PiS: TSUE użył argumentów wątpliwych

"Kolejne nowelizacje polskiej ustawy o KRS, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć KRS o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unii" - orzekł TSUE.

"W przypadku potwierdzenia naruszenia zasada pierwszeństwa prawa Unii nakłada na sąd krajowy obowiązek odstąpienia od zastosowania się do takich zmian" - dodano w komunikacie prasowym.

PiS chce, by orzeczeniem TSUE zajął się TK. Potwierdziła to rzeczniczka partii Anita Czerwińska 

Nie może zaskakiwać, że krytycznie o rozstrzygnięciu unijnego trybunału wypowiedzieli się ważni politycy obozu rządzącego, w tym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Lider Solidarnej Polski stwierdził, że "nie uznaje" orzeczenia TSUE.

Głos zabrała też rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie z PAP Anita Czerwińska przekazała, że podczas środowego posiedzenia kierownictwa partii podjęto decyzję o zwróceniu się do rządu, by ten poprosił Trybunał Konstytucyjny o ustosunkowanie się do stanowiska sędziów TSUE. 

- PiS zwraca się do rządu o podjęcie uchwały w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o ustosunkowanie się do orzeczenia TSUE, którego fragmenty kwestionują wyższość konstytucji wobec wszystkich źródeł prawa w RP, w tym zawartych przez Polskę traktatów o UE i funkcjonowaniu UE, a także wtórnego prawa Unii Europejskiej - powiedziała Czerwińska. 

Przyłębska o orzeczeniu TSUE: Zawarte w nim sugestie stanowią naruszenie ładu konstytucyjnego RP

Prezeska Trybunału Konstytucyjnego zdążyła już skomentować orzeczenie TSUE. Julia Przyłębska stwierdziła, że sugestie dotyczące działania sądów powszechnych w Polsce zawarte w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowią naruszenie ładu konstytucyjnego RP.

Według niej, orzeczenie TSUE rażąco wykracza poza ustalenia traktatowe i narusza fundamenty działalności wspólnoty europejskiej.

Odnosząc się do wtorkowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Przyłębska powiedziała we wtorek, że "Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie stwierdził, że polska konstytucja wyklucza ingerencję sądów w procedurę powoływania sędziów".

Więcej o: