146 osób doradza Andrzejowi Dudzie. To najliczniejszy zespół od lat

Andrzejowi Dudzie w podejmowaniu prezydenckich decyzji pomagają członkowie aż czterech rad doradczych. Polski prezydent po raz pierwszy od 15 lat ma tak szerokie grono doradców - opisuje Konkret24.

12 lutego prezydent powołał już czwartą radę doradczą. Tym razem jest to Rada ds. Ochrony Zdrowia, w której skład wchodzi 21 osób. Specjaliści mają zajmować się analizowaniem aktualnej sytuacji w dziedzinie ochrony zdrowia, tworzeniem forum debaty, promowaniem postaw prozdrowotnych, przygotowywaniem opinii i ekspertyz oraz opracowywaniem założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych.

Zobacz wideo Andrzej Duda skomentował zamieszki na Kapitolu. "Reakcja jest zupełnie niewłaściwa"

Szymon HołowniaSzymon Hołownia nie zdążył zarejestrować partii Polska 2050. Ktoś go ubiegł

Jak zauważył Konkret24, połowa członków tego organu wchodzi również w skład Narodowej Rady Rozwoju powołanej podczas pierwszej kadencji Andrzeja Dudy w 2015 roku. Osoby te w obu ciałach pełnią bardzo podobne funkcje. Wcześniej członkowie Narodowej Rady Rozwoju pracowali między innymi nad koncepcją wsparcia zdrowotnego dla seniorów w ramach "Centrum Zdrowia 75+".

Andrzej Duda z licznym gronem doradców

Łącznie 146 osób zasiada w radach doradczych Andrzeja Dudy. Są to cztery organy, na które składają się różne obszary tematyczne. Najstarszym i najliczniejszym organem jest Narodowa Rada Rozwoju, która liczy aż 100 osób. Jak czytamy na stronie internetowej prezydenta, jest to gremium konsultacyjno-doradcze, które skupia "zespoły eksperckie specjalizujące się w wybranych, najistotniejszych dziedzinach funkcjonowania państwa". Rada ta przygotowuje prezydentowi opinie i główne założenia do projektów ustaw. 

Dwa lata temu utworzono Radę ds. Przedsiębiorczości, w której skład wchodzi 20 osób. Zadaniem Rady jest poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorstw oraz proponowanie zmian w systemie prawnym, które ułatwią funkcjonowanie polskiemu biznesowi. Z kolei w grudniu 2020 roku Andrzej Duda powołał kolejny organ - Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, która liczy 20 osób z czego cztery z nich są już członkami Narodowej Rady Rozwoju.

Poza tym prezydentowi pomaga także 10 doradców etatowych i 11 doradców społecznych. Dla porównania, Bronisław Komorowski miał siedmiu doradców etatowych i 14 doradców społecznych. Podczas swojej pierwszej kadencji Andrzejowi Dudzie pomagało 120 osób z Narodowej Rady Rozwoju oraz 20 doradców.

Nie wiadomo, jakie wynagrodzenie otrzymują członkowie prezydenckich rad. Kancelaria Prezydenta nie udostępniła jak dotąd takich informacji.

Adam Bielan: Gowin uznaje za zdrajców polityków, którzy przeciwstawili się jego planomBielan: Gowin uznaje za zdrajców tych, którzy mu się przeciwstawili

Więcej o: