146 osób doradza Andrzejowi Dudzie. To najliczniejszy zespół od lat

Andrzejowi Dudzie w podejmowaniu prezydenckich decyzji pomagają członkowie aż czterech rad doradczych. Polski prezydent po raz pierwszy od 15 lat ma tak szerokie grono doradców - opisuje Konkret24.

12 lutego prezydent powołał już czwartą radę doradczą. Tym razem jest to Rada ds. Ochrony Zdrowia, w której skład wchodzi 21 osób. Specjaliści mają zajmować się analizowaniem aktualnej sytuacji w dziedzinie ochrony zdrowia, tworzeniem forum debaty, promowaniem postaw prozdrowotnych, przygotowywaniem opinii i ekspertyz oraz opracowywaniem założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych.

Zobacz wideo Andrzej Duda skomentował zamieszki na Kapitolu. "Reakcja jest zupełnie niewłaściwa"

Jak zauważył Konkret24, połowa członków tego organu wchodzi również w skład Narodowej Rady Rozwoju powołanej podczas pierwszej kadencji Andrzeja Dudy w 2015 roku. Osoby te w obu ciałach pełnią bardzo podobne funkcje. Wcześniej członkowie Narodowej Rady Rozwoju pracowali między innymi nad koncepcją wsparcia zdrowotnego dla seniorów w ramach "Centrum Zdrowia 75+".

Andrzej Duda z licznym gronem doradców

Łącznie 146 osób zasiada w radach doradczych Andrzeja Dudy. Są to cztery organy, na które składają się różne obszary tematyczne. Najstarszym i najliczniejszym organem jest Narodowa Rada Rozwoju, która liczy aż 100 osób. Jak czytamy na stronie internetowej prezydenta, jest to gremium konsultacyjno-doradcze, które skupia "zespoły eksperckie specjalizujące się w wybranych, najistotniejszych dziedzinach funkcjonowania państwa". Rada ta przygotowuje prezydentowi opinie i główne założenia do projektów ustaw. 

Dwa lata temu utworzono Radę ds. Przedsiębiorczości, w której skład wchodzi 20 osób. Zadaniem Rady jest poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorstw oraz proponowanie zmian w systemie prawnym, które ułatwią funkcjonowanie polskiemu biznesowi. Z kolei w grudniu 2020 roku Andrzej Duda powołał kolejny organ - Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, która liczy 20 osób z czego cztery z nich są już członkami Narodowej Rady Rozwoju.

Poza tym prezydentowi pomaga także 10 doradców etatowych i 11 doradców społecznych. Dla porównania, Bronisław Komorowski miał siedmiu doradców etatowych i 14 doradców społecznych. Podczas swojej pierwszej kadencji Andrzejowi Dudzie pomagało 120 osób z Narodowej Rady Rozwoju oraz 20 doradców.

Nie wiadomo, jakie wynagrodzenie otrzymują członkowie prezydenckich rad. Kancelaria Prezydenta nie udostępniła jak dotąd takich informacji.

Więcej o: