Czy 500 plus będzie się należało już w trakcie ciąży? Zapytała o to Lewica po wyroku TK. Jest odpowiedź

W związku z październikowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji posłowie Lewicy postanowili sprawdzić, jak przełoży się to na kwestię wypłacania pieniędzy w ramach programu "Rodzina 500 plus". Resort nie pozostawił jednak wątpliwości.

Grupa posłów Lewicy w lutowej interpelacji do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg zwróciła uwagę, że w opublikowanym w styczniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji "nienarodzony płód oficjalnie zapisany jest jako dziecko nienarodzone".

Przypomnijmy: Trybunał uznał, że przerwanie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z Konstytucją.

Prezes TK Julia Przyłębska podczas rozprawy dot. nowelizacjii ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Warszawa, 8 marca 2016Życie zaczyna się od poczęcia, więc 500 plus i emerytury należą się wcześniej? Prawnik komentuje

Parlamentarzyści Lewicy zapytali minister Maląg, jak to się ma do Konwencji o prawach dziecka przyjętej w 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, w której zapisano, że "dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność".

Ministerstwo rodziny: Nie są prowadzone prace nad zmianami

Politycy zapytali również o zmiany w zapisach programu "Rodzina 500 plus".

"Jeśli faza dziecięca rozwoju człowieka zaczyna się od chwili poczęcia, czy rząd planuje nowelizację świadczenia programu "Rodzina 500 plus", w ramach którego od pierwszego miesiąca ciąży do 18. roku życia małoletniego wypłacane będą środki na jego rozwój?" - czytamy. Posłowie dopytywali także, czy zostaną wyrównane świadczenia tym, którzy nie pobierali 500 plus przez okres ciąży.

Odpowiedzi udzieliła wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Jak stwierdziła, zgodnie z ustawą z 2016 r. "prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka i do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

"Nie są prowadzone prace nad zmianami ww. przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci" - dodała.

Zobacz wideo "Kompromis aborcyjny" rozszerzony o dodatkową przesłankę. Kidawa-Błońska komentuje projekt Platformy
Więcej o: