Tylko jedna trzecia Polaków popiera rząd Mateusza Morawieckiego [SONDAŻ]

Według najnowszego sondażu CBOS tylko 39 proc. badanych popiera Mateusza Morawieckiego jako szefa rządu, a 47 proc. nie jest zadowolonych z tego, że jest premierem. Ponad połowa ankietowanych - 51 proc. jest niezadowolonych z działań rządu.

Z badania przeprowadzonego w styczniu przez CBOS wynika, że notowania rządu nie uległy dużej zmianie. Co trzecia osoba (33 proc.) jest zwolennikiem obecnego rządu. Z drugiej strony, aż 40 proc. badanych uważa się za przeciwnika Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. To spadek liczby przeciwników o dwa punkty proc. Z kolei prawie jedna piąta (22 proc.) ma do rządu obojętny stosunek.

Zobacz wideo Zandberg: Jesteśmy ważnym partnerem, bez którego szczepionki by nie powstały

Mateusz Morawiecki i jego rząd ma więcej krytyków niż wielbicieli

Ankietowani są podzieleni, co do odczuć względem premiera. 39 proc. jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, ale aż 47 proc. odnosi się do niego z dezaprobatą.

Ośrodek badawczy podkreśla, że styczniowe notowania są stabilniejsze w stosunku do wyników z grudnia. Działania rządu ocenia pozytywnie 37 proc. ankietowanych a ponad połowa (51 proc.) nie jest zadowolona z działalności Rady Ministrów. 12 proc. pytanych nie miało zdania w tym zakresie.

Ocena polityki gospodarczej rządu - w większości negatywna

Co ciekawe, CBOS zapytał również o zdanie na temat polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd. 35 proc. badanych stwierdziło, że posunięcia Rady Ministrów stwarzają szansę na poprawę sytuacji gospodarczej. Przeciwne zdanie wyraziło 57 proc. badanych, co stanowi wzrost o dwa pkt. proc. w stosunku do wcześniejszego badania.

Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób (w tym: 44,1 proc. metodą CAPI, 42,8 proc. - CATI i 13,1 proc. - CAWI). Badanie przeprowadzono w systemie mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Respondenci wybierali sposób, w jaki chcą, żeby był przeprowadzony wywiad.

Więcej o: