Centrum Informacyjne Rządu: Jeszcze dziś publikacja wyroku TK ws. aborcji w Dzienniku Ustaw

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że jeszcze w środę 27 stycznia w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Oznacza to o jego formalne wejście w życie.

"Trybunał Konstytucyjny przedstawił pisemne uzasadnienie do wyroku dotyczącego ochrony życia. Zgodnie z wymogami konstytucyjnymi wyrok zostanie opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw" - podało w środę po godzinie 16 Centrum Informacyjne Rządu.

Rząd: Jeszcze dziś publikacja wyroku TK w sprawie aborcji

Zaledwie kilkanaście minut przed deklaracją KPRM Trybunał Konstytucyjny opublikował pisemne, liczące 154 strony uzasadnienie wyroku. Stało się to 97 dni po jego ustnym ogłoszeniu 22 października. Sędziowie TK orzekli wówczas, że aborcja ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu jest niezgodna z konstytucją. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego formalnie nie wszedł dotąd w życie, bo rząd nie opublikował go w Dzienniku Ustaw, mimo że zgodnie z konstytucją powinno się to stać najpóźniej 2 listopada (zgodnie z art. 190 konstytucji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego "podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony, a orzeczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego"). Decyzję o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w Dzienniku Ustaw wydaje premier.

Zwłokę w publikacji wyroku rząd tłumaczył tym, że "orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji powinno zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu przez TK uzasadnienia". Nie zgadzali się z tym konstytucjonaliści, którzy wskazywali, że publikacja wyroku powinna być niezwłoczna.

Zobacz wideo „To, co się dzieje na ulicach, nie jest tylko wynikiem postanowienia wydanego przez TK”
Więcej o: