Lewica chce ograniczy uprawnienia Elbiety Witek. Jest projekt uchway ws. zwoywania komisji

Posowie Lewicy chc, by to przewodniczcy komisji mogli zwoywa posiedzenia, cho obecnie, zgodnie z regulaminem Sejmu, moe zrobi to jedynie marszaek Sejmu Elbieta Witek. Zdaniem posw opozycji, decyzje w sprawie zwoywania komisji s podejmowane niejednokrotnie przez marszaek pod ktem politycznym.

Regulamin Sejmu pozwala obecnie na zwoływanie przez marszałek Sejmu Elżbiecie Witek posiedzeń komisji i podkomisji w trakcie trwania epidemii. Lewica chce usunięcia tego zapisu. W projekcie uchwały dotyczącej zmiany regulaminu Sejmu politycy Lewicy chcą, by to przewodniczący komisji decydował o zwoływaniu zdalnych posiedzeń. Marszałek miałaby jednak wpływ np. na to, ile osób może przebywać jednocześnie w sali, w której odbywa się posiedzenie.

"Proponowany projekt uchwały przywraca właściwe funkcjonowanie komisji sejmowych przy zachowaniu odpowiednich standardów sanitarnych. Przewodniczący komisji będzie mógł zwoływać posiedzenia zgodnie z wolą uchwałodawcy z 1992 roku i utrwaloną praktyką parlamentarną" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak dodaje Lewica, "tymczasowe przeniesienie tego uprawnienia na Marszałka Sejmu nie jest obecnie uzasadnione".

CIS: Marszałek nie nadużywa uprawnień

Jak zwraca uwagę "Rzeczpospolita", opozycja zarzuca Elżbiecie Witek, że blokuje lub przekłada posiedzenia niektórych komisji, które mogą być dla rządzących niewygodne. W lipcu ub.r. informowaliśmy o tym, że marszałek Sejmu kilkukrotnie przekładała termin posiedzenia Komisji Etyki Poselskiej, gdy ta miała zająć się m.in. gestem posłanki PiS Joanny Lichockiej. Komisja zebrała się w tej sprawie ostatecznie 7 sierpnia.

Centrum Informacyjne Sejmu w oświadczeniu przesłanym "Rzeczpospolitej" poinformowało, że od marca do grudnia 2020 r. na 586 posiedzeń komisji marszałek Sejmu Elżbieta Witek odmówiła zgody w 19 przypadkach, a w 34 zmieniła termin.

Zobacz wideo Co z ruchem Trzaskowskiego? "Skupił się na sprawach miasta, gdy było to konieczne"