Rzecznik generalny TSUE krytycznie o ustawie ws. nowej KRS. Jest mowa o "naruszeniu prawa Unii"

Uchwalona w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o KRS uniemożliwiająca złożenie odwołania sędziom niewybranym do Sądu Najwyższego "narusza prawo Unii" - stwierdził w wydanej w czwartek opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Evgeni Tanchev.

W nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z kwietnia 2019 r. znalazł się zapis, który uniemożliwił złożenie odwołania osobom, które nie zostały powołane na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Ustawa umarzała także postępowania odwoławcze wszczęte i niezakończone przed wejściem jej w życie.

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym w kontekście postępowań kilku sędziów. Sędziowie wnieśli bowiem odwołania od uchwał, w których Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła nie przedstawić prezydentowi wniosku o powołanie ich na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, a jednocześnie przedstawiła wniosek  o powołanie innych kandydatów.

Rzecznik generalny TSUE o nowelizacji ustawy o KRS

Evgeni Tanchev, rzecznik generalny TSUE , w wydanej w czwartek opinii stwierdził m.in., że według unijnego prawa nie można uchwalać przepisów, które umarzają z mocy prawa toczące się postępowania.

"Z uwagi na szczególne okoliczności zaistniałe w Polsce kontrola sądowa postępowań nominacyjnych przez sąd, którego niezawisłość nie budzi żadnych wątpliwości, jest z perspektywy art.19 ust.1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej nieodzowna dla zachowania niezawisłości sędziów powołanych w ramach tych postępowań" - czytamy w komunikacie prasowym.

Evgeni Tanchev uznał również, że zmiany w polskich przepisach "wzbudzają uzasadnione wątpliwości co do tego, czy proces nominacji jest obecnie ukierunkowany na wyłonienie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tak ważnej i ustrojowej instytucji, jaką jest Sąd Najwyższy, będący sądem ostatniej instancji, kandydatów immanentnie niezależnych, a nie politycznie wygodnych".

Według rzecznika generalnego, odwołanie niewybranego kandydata na sędziego SN powinno wstrzymywać całą procedurę nominacyjną do czasu jego rozpatrzenia.

"Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym" - informuje biuro prasowe TSUE w komunikacie.

Zobacz wideo Jak Emilewicz przekonywałaby Ziobrę do głosowania za funduszem odbudowy?
Więcej o: