Kancelaria Dudy wygraa w sdzie. Nie ujawni liczby testw na COVID-19, ktrym by poddany prezydent

Kancelaria Andrzeja Dudy nie ujawni, ile razy prezydent by poddawany testowi na obecno koronawirusa. Domagao si tego jedno z warszawskich stowarzysze. Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie oddali skarg w tej sprawie.

O informację w sprawie liczby testów, którym poddany był Andrzej Duda, jedno z warszawskich stowarzyszeń wnioskowało pod koniec marca. Kancelaria Prezydenta RP odmówiła, tłumacząc, że sprawy dotyczące stanu zdrowia Andrzeja Dudy nie są informacją publiczną i z tego powodu nie podlegają udostępnieniu.

Stowarzyszenie w maju złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazywało, że ewentualne zakażenie koronawirusem może wpływać na wypełnianie funkcji przez prezydenta, a informacja o liczbie wykonanych testów dotyczy tego, w jaki sposób zabezpieczane są osoby na najwyższych stanowiskach w państwie.

W wydanym pod koniec września orzeczeniu (uzasadnienie opublikowano w ostatnich dniach) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę stowarzyszenia. Przyznał rację Kancelarii Prezydenta, stwierdzając, że informacja o liczbie testów wykonanych Andrzejowi Dudzie nie dotyczy "żadnego przejawu aktywności Prezydenta RP jako organu władzy publicznej i nie wiąże się z wykonywaniem zadań publicznych czy też dysponowaniem przez Prezydenta RP majątkiem publicznym".

WSA uznał także, że "poddanie się badaniom czy to będzie dotyczyło testów na koronawirusa, czy też pobrania wymazu lub próbki krwi, czy też innych badań lekarskich (...) nie dotyczy funkcjonowania władzy publicznej".

Andrzej Duda zakażony koronawirusem

- Prezydent jest badany jak każda osoba w Polsce, kiedy są takie zalecenia ze strony lekarzy. Jeśli były takie zalecenia, to taki test był wykonywany. Nie ma czegoś takiego jak prewencyjne badanie kogokolwiek w Pałacu Prezydenckim - mówił w październiku w Polsat News rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. 

Andrzej Duda w październiku poinformował o pozytywnym wyniku testu na COVID-19. Na początku listopada ogłosił, że "zakończył swoją walkę z wirusem".

Zobacz wideo Minister Dworczyk przedstawił dokument dotyczący narodowego programu szczepień