Budżet UE. Nieoficjalnie: Kraje członkowskie mogą zaproponować Polsce i Węgrom kompromis

Kraje Unii Europejskiej są gotowe pójść na częściowy kompromis w sprawie mechanizmu powiązania środków budżetowych z praworządnością - informuje nieoficjalnie RMF 24. Polsce i Węgrom może zostać zaproponowany dokument wyjaśniający, że mechanizm praworządności nie będzie stosowany arbitralnie, a Komisja Europejska będzie musiała kierować się zasadą obiektywizmu.

Polska i Węgry zapowiadają, że w razie powiązania wypłat unijnych środków z oceną przestrzegania praworządności, zawetują unijny budżet na lata 2021-2027. Jeśli weto dojdzie do skutku, zablokowany zostanie Fundusz Odbudowy, który ma pomóc w odbudowaniu gospodarki po pandemii koronawirusa, a Unia będzie musiała uchwalić pierwsze w swojej historii prowizorium budżetowe.

Budżet UE. Nieoficjalnie: Kraje członkowskie UE mogą zaproponować kompromis

- Jeżeli obawy Węgier i Polski dotyczą migracji czy małżeństw homoseksualnych, to możemy je w tych kwestiach upewnić. Nie ma żadnego łącznika między tymi tematami a mechanizmem praworządności - powiedział dziennikarzom RMF 24 jeden z unijnych dyplomatów. Politycy, zwłaszcza posłowie Solidarnej Polski, przekonywali w ostatnim czasie, że zasada "pieniądze za praworządność" oznacza m.in. przymusowe wprowadzenie równości małżeńskiej.

Mateusz Morawiecki i Mark Rutte, premier Holandii Holandia chce postawić Polskę przed Trybunałem. Autor uchwały tłumaczy

Pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej mają być również skłonne do zapisania w dokumencie zapewnień o stosowaniu mechanizmu praworządności do wszystkich krajów bez wyjątku oraz zapewnienia, że Komisja Europejska w swoich działaniach będzie kierować się zasadą obiektywizmu.

Budżet UE. Jarosław Gowin: Deklaracja mogłaby być przygotowana przez KE

O możliwym kompromisie wspominał również Jarosław Gowin, który powiedział, że do mechanizmu warunkowości możliwe jest dołączenie deklaracji interpretacyjnej. Według Gowina treść takiej deklaracji mogłaby być przygotowana przez Komisję Europejską, a później przegłosowana przez wszystkie państwa członkowskie na posiedzeniu Rady Europejskiej.

Rząd mniejszościowy. Czym jest? Czy może skutecznie sprawować władzę? Budżet UE. Sondaż: Większość za warunkiem "pieniądze za praworządność"

- Jasne stanowisko Rady Europejskiej, że zasada warunkowości nie będzie wykorzystywana do tego, żeby naciskać i wywierać nieuzasadniony nacisk na poszczególne państwa członkowskie w kwestiach innych niż uczciwe wykorzystywanie funduszy unijnych. Chcemy mieć pewność, że zasada warunkowości dotyczy wyłącznie kwestii związanych z transparentnym wykorzystywaniem unijnych fundusz - powiedział Gowin.

Wicepremier Gowin dodał, że uchwalenie rozporządzenia w obecnym kształcie jest "niebezpiecznym precedensem", ponieważ grozi podejmowaniem arbitralnych decyzji sprzecznych z prawem oraz z "duchem jedności, równości i solidarności europejskiej". Według Gowina mechanizm "może być w przyszłości wykorzystywany do poddawania kolejnych państw członkowskich, dziś Polski i Węgier, a w przyszłości może państw południa albo innych krajów, nieuzasadnionej presji".

Zobacz wideo Groźba polskiego weta w Europie. "Wierzę, że dojdzie do kompromisu"
Więcej o: