Przyłębska: Trybunał Konstytucyjny jest instytucją proobywatelską. Nie zawsze jest to akcentowane

W liście skierowanym do uczestników dorocznego publicznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezydent Andrzej Duda napisał, że Trybunał przez swoją działalność orzeczniczą "w istotny sposób wpływa na ustawodawstwo, orzecznictwo sądów i naukę prawa". Z kolei prezeska TK Julia Przyłębska stwierdziła, że kierowana przez nią instytucja jest "proobywatelska".

Podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które odbyło się w czwartek, przedstawiono informację dotyczącą orzecznictwa Trybunału w 2019 roku. Odczytano również list przesłany do sędziów przez prezydenta Andrzeja Dudę. 

Duda: Ustrojodawca przewidział, że TK będzie musiał podejmować decyzje trudne i niepopularne

Prezydent podkreślił, że Trybunał przez swoją działalność orzeczniczą w istotny sposób wpływa na ustawodawstwo, orzecznictwo sądów i naukę prawa. Dodał, że przede wszystkim jednak sąd konstytucyjny wywiera wpływ na życie obywateli.

Przyłębska Julia, Jarosław KaczyńskiRząd kluczy ws. publikacji wyroku TK. "Nie istnieje regulacja zobowiązująca premiera"

Duda napisał też, że rola i pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego jest istotna, ponieważ jest on jedynym organem uprawnionym do rozstrzygania o zgodności ustaw z Konstytucją jako aktem najwyższym w hierarchii źródeł prawa. W liście Andrzej Duda akcentował niezawisłość sędziów Trybunału i ich podleganie wyłącznie konstytucji. "Ustrojodawca przewidział, że Trybunał Konstytucyjny będzie musiał podejmować decyzje trudne i niepopularne, wymagające ważenia istotnych dóbr po to, aby przepisy ustawy zasadniczej były w pełni respektowane"- napisał prezydent.

Prezydent podsumował, że obowiązkiem jego oraz Sejmu i Senatu jest bezwzględne stosowanie się do postanowień Trybunału "w interesie trwałości, stabilności i praworządności Rzeczpospolitej, i stanowionego przez nie prawa".

Przyłębska: Apeluję i żądam zaprzestania używania w przestrzeni publicznej sformułowania "Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej"

W swoim wystąpieniu podczas zgromadzenia ogólnego sędziów, prezeska TK Julia Przyłębska stwierdziła, że w ubiegłym roku kierowana przez nią instytucja "w sposób znaczący koncentrowała się na rozpatrywaniu skarg konstytucyjnych i wniosków, które dotyczą kwestii najważniejszych dla obywateli", co ma wynikać ze statystyk.   

"W moim przekonaniu nie zawsze jest to odpowiednio akcentowane w sferze publicznej, ale Trybunał jest instytucją proobywatelską, instytucją, której celem jest załatwianie spraw obywatela wtedy, gdy prawo nie jest względem jego praw i wolności odpowiednio ukształtowane" - oceniła Przyłębska cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Zobacz wideo Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji

Prezeska TK wystąpiła też z "apelem" i "żądaniem" o to, by zaprzestać używania w przestrzeni publicznej określenia "Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej".  

"Trybunał Konstytucyjny jest organem konstytucyjnym, którego nazwa i działalność określone są przepisami art. 188 do 197 Konstytucji RP, a ja jestem jego prezesem. [...] w związku z ciągle powtarzającymi się tezami, podważającymi status sędziów TK i jego prezesa, po raz kolejny oświadczam, że wszyscy sędziowie Trybunału zostali wybrani zgodnie z obowiązującymi w RP przepisami, również wybór prezesa został dokonany zgodnie z prawem, co potwierdził też Trybunał w swoim orzecznictwie" - zaznaczyła Przyłębska. 

Więcej o: