Gliński dorzucił prawie 2 mln zł na muzeum Rydzyka. "Jedna z priorytetowych inwestycji"

W sierpniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększyło o ponad 1,8 mln zł dotację na budowę Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Toruniu. Tym samym resort przeznaczy na inwestycję łącznie prawie 120 mln zł. Za inwestycję odpowiada fundacja Lux Veritatis, której prezesem jest redemptorysta o. Tadeusz Rydzyk.

Informację o zwiększeniu dotacji na budowę toruńskiego Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II przekazał minister kultury Piotr Gliński w grudniowej odpowiedzi na interpelację grupy posłów Lewicy. Jak wyjaśnił, decyzja zapadła 10 sierpnia, a dodatkowa dotacja w kwocie 1 866 800 zł wynikała "z konieczności sfinansowania budowy przyłącza ciepłowniczego, którego koszt przekraczał założenia wykonawcy".

Tym samym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2019-2021 przeznaczy na budowę muzeum nie 117,7 mln zł, jak planowano dotychczas, a ponad 119,5 mln zł. Tylko w samym 2020 r. dotacja wyniesie blisko 50 mln zł.

Pierwotna umowa zawarta między Fundacją LUX Veritatis a ministrem Piotrem Glińskim w czerwcu 2018 r. zakładała, że resort przekaże na inwestycję 70 mln zł. W lutym 2019 r. zwiększono tę kwotę o ponad połowę - 47,7 mln zł.

"Powyższa inwestycja jest jedną z priorytetowych inwestycji w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" - zaznaczył Piotr Gliński w odpowiedzi na interpelację.

Szef radia Maryja ksiądz Tadeusz Rydzyk koncelebruje mszę w rocznicę wstąpienia Karola Wojtyły na tron papieski. Częstochowa, 22 października 2020"Odwierty Rydzyka". Prokuratura potwierdziła błędy, ale konsekwencji nie będzie

Muzeum Pamięć i Tożsamość Jana Pawła II

Jak czytamy na stronie internetowej fundacji Lux Veritatis, muzeum "będzie depozytariuszem pamięci o ponad tysiącletniej historii chrześcijańskiej Polski".

Zostaną w nim przedstawione wydarzenia z dziejów naszego kraju, które miały wpływ na kształt dzisiejszej Europy, takie jak tradycje wolności i tolerancji Rzeczypospolitej, Wiktoria Wiedeńska, Bitwa Warszawska, doświadczenie walki „za wolność naszą i waszą” czy ofiara polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej. Dzięki temu Muzeum stworzy możliwość zgłębiania dziejów państwa, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych

- zapowiada fundacja.

W opisie czytamy także, że muzeum "przywoła głos wielkiego duchowego przywódcy Polski św. Jana Pawła II i sposób, w jaki Papież świadczył o takich wartościach jak ojczyzna, naród czy patriotyzm". Część ekspozycji ma zostać również poświęcona postawom Polaków wobec osób pochodzenia żydowskiego w trakcie II wojny światowej.

Zobacz wideo "Ten cały przeklęty dwór watykański trzeba rozsadzić" (wypowiedź z 12 listopada)
Więcej o: