Rozprawa przeciwko Polsce przed TSUE. Skarg popiera pi europejskich krajw. "Pknicia w fundamentach"

Pi krajw Unii Europejskiej poparo skarg Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w Trybunale Sprawiedliwoci UE - podaje POLITICO. Sprawa przed TSUE dotyczy systemu dyscyplinowania sdziw w Polsce.

Jak informuje POLITICO, chodzi o Belgię, Danię, Holandię, Finlandię i Szwecję. - Nie interweniujemy w tej sprawie, by wspierać Komisję w ataku na Polskę, ale dlatego, że obawiamy się, że istnieje poważne zagrożenie dla niezależności sędziów i państwa prawa - powiedziała Marie Jacobs, prawniczka belgijskiego rzdu. - Polska nie spełnia zapisanego w traktacie wymogu, aby państwa członkowskie zapewniły skuteczną ochronę prawną za pośrednictwem sądów. Jeśli teraz nie zostaną podjęte żadne działania, to istnieje ryzyko, że pojawią się pęknięcia w fundamentach UE - stwierdziła z kolei Maria Wolff z Danii.

Natomiast Finlandia i Holandia podkreślały, że dyscyplinowanie sędziów może wywołać "efekt mrożący", który zniechęci sędziów do orzekania przeciwko rządowi.

Dalkowska o "manifestach politycznych"

Na rozprawie obecna była wiceministra sprawiedliwości Anna Dalkowska, która kategorycznie odrzuciła wszelkie zarzuty.

Jesteśmy w sądzie, a wysłuchaliśmy manifestów politycznych

- powiedziała polityczka. Dodała, że powinny być przedstawione fakty prawne.

Przypomnijmy, że w kwietniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał natychmiastowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To środek tymczasowy w sprawie dot. zarzutów upolitycznienia i braku gwarancji jej bezstronności oraz niezawisłości. Izba ma być zawieszona do czasu wydania postanowienia.

Zobacz wideo Pełnomocnik sędziego Juszczyszyna o odsunięciu go od orzekania