Rząd kluczy ws. publikacji wyroku TK. "Nie istnieje regulacja zobowiązująca premiera"

Rząd wyraził przekonanie, że do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji powinno dojść niezwłocznie po tym, jak sędziowie ogłoszą jego uzasadnienie. Takie stanowisko Rada Ministrów przyjęła na wtorkowym posiedzeniu.

W stanowisko rządu podkreślono, że "w ostatnich tygodniach skierowano do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów szereg wniosków oraz pytań od obywateli, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli mediów dotyczących publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego". W opinii rządu po ogłoszeniu wyroku, na ulicach polskich miast dochodzi do "bezprawnych zgromadzeń publicznych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi w dobie COVID-19".

Zobacz wideo Protest w Warszawie. Okolice Metra Politechnika

Premier nie śpieszy się z publikacją wyroku TK. "Nie istnieje regulacja zobowiązująca do publikacji wyroku w oznaczonym terminie"

"Zaistniała sytuacja nosi znamiona stanu wyższej konieczności. Niewątpliwie wyrok Trybunału Konstytucyjnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie jednak sytuacja bardzo poważnych napięć społecznych wymaga przeanalizowania właściwej daty tej publikacji. Prezes Rady Ministrów nie może podjąć decyzji o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, podjętego zgodnie z obowiązującą procedurą. Jednocześnie nie istnieje regulacja zobowiązująca Prezesa Rady Ministrów do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w terminie oznaczonym konkretną liczbą dni lub datą" - uznała Rada Ministrów.

Stwierdzenie o braku regulacji zobowiązującej premiera do publikacji wyroku w oznaczonym terminie warto jednak zestawić z art. 190 ust. 2 konstytucji: "Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego [...] podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony [w przypadku ustawy z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest to Dziennik Ustaw - red.]. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Andrzej ZybertowiczZybertowicz o wyroku TK: Porażka tych, którzy nie wyczuli nastrojów

W stanowisku Rady Ministrów zaznaczono, że publikacja wyroku wraz z uzasadnieniem pozwoli na minimalizację wątpliwości obywateli dotyczących motywów oraz skutków prawnych stanowiska sędziów, co jest szczególnie istotne w tak ważnej społecznie sprawie, w czasach stanu epidemii.

"Ponadto Trybunał Konstytucyjny już w ustnym uzasadnieniu wyroku zasygnalizował zasadność przeprowadzenia zmian ustawodawczych w związku z podjętym orzeczeniem. Tym bardziej zatem konieczne jest przeanalizowanie zakresu możliwych zmian" - podkreślono.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapadło 22 października 2020 r. Stwierdzono w nim, że dokonanie aborcji ze względu na przesłankę embriopatologiczną jest niezgodne z konstytucją. 

Więcej o: