Holenderski parlament wezwał tamtejszy rząd do postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Holenderska Izba Reprezentantów podjęła uchwałę, w której zwrócono się do tamtejszego rządu o postawienie Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE za naruszenie praworządności.

"Holenderska Izba Reprezentantów podjęła uchwałę, w której zwrócono się do rządu o postawienie Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE za naruszenie praworządności" - poinformował na Twitterze profil "Rule of Law in Poland", prowadzony przez Archiwum Osiatyńskiego, Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Jak dodaje Deutsche Welle, uchwała została przyjęta przez izbę niższą Stanów Generalnych, która chce, by rząd Marka Ruttego do 1 lutego 2021 r. przedstawił parlamentowi sprawozdanie z przygotowań do zaskarżenia Polski przez Holandię ("najlepiej wspólnie z innymi podobnie myślącymi krajami") przed unijnym trybunałem sprawiedliwości.

Holenderski parlament upoważnił tamtejszy rząd do postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

"W Polsce istnieje ingerencja polityczna w mianowanie sędziów, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wciąż działa i uchyla sędziom immunitety, choć jej działanie powinno całkowicie zamrozić zabezpieczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości z kwietnia 2020 r. Istnieje poważne zagrożenie dla rządów prawa w Polsce" - czytamy w uchwale przyjętej przez holenderski parlament (cytat za portalem Onet). 

Parlamentarzyści skrytykowali też opieszałość, z jaką Komisja Europejska reaguje w kwestiach związanych z polskim wymiarem sprawiedliwości. "W pierwszym rzędzie chodzi o brak reakcji Komisji (poza kolejnymi listowymi prośbami o wyjaśnienie) na zaledwie częściowe zamrożenie Izby Dyscyplinarnej (uchyliła immunitet sędzi Igorowi Tulei), które TSUE nakazał w kwietniu w ramach środka tymczasowego obowiązującego do czasu pełnego wyroku, co do zgodności systemu dyscyplinarnego z traktatami" - czytamy na portalu Deutsche Welle.

Pod projektem uchwały podpisali się dwaj posłowie partii należących do koalicji rządzącej oraz przedstawicielka Zielonych. Rząd Ruttego nie odniósł się jeszcze szczegółowo do stanowiska Izby Reprezentantów. 

Możliwość pozwania jednego kraju członkowskiego przez inny przewiduje art. 259 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Jak dotąd dochodziło do tego jednak incydentalnie. 

Zobacz wideo Prof. Pisarska: Wyjście z UE dla nas oznacza wyjście z Zachodu
Więcej o: