Sondaż. Jak Polacy oceniają pracę ministra zdrowia? Tylko 2,9 proc. odpowiedzi "bardzo dobrze"

Jak Polacy oceniają pracę ministra zdrowia Adama Niedzielskiego? Z sondażu wynika, że większość respondentów nie potrafi jednoznacznie ocenić jego działań. Więcej jest jednak osób niezadowolonych z jego polityki niż tych, którzy go chwalą.

Ankietowani w sondażu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie portalu rp.pl odpowiedzieli na pytanie "Jak ocenia Pani/Pan dotychczasową pracę Adama Niedzielskiego w roli ministra zdrowia?" 2,9 proc. badanych wybrało odpowiedź "bardzo dobrze", a 13,3 proc. odpowiedź "dobrze". Grupa osób, które są niezadowolone z działań Adama Niedzielskiego, jest więcej. 10,6 proc. respondentów ocenia nowego ministra zdrowia "źle", a 10 proc. "bardzo źle". Aż 63,2 proc. badanych wybrało odpowiedź "ani źle, ani dobrze".

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.10-22.10.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Minister zdrowia Adam NiedzielskiAdam Niedzielski: nie będzie takiej poprawy, żeby myśleć o tradycyjnych świętach

Kim jest Adam Niedzielski?

Adam Niedzielski został ministrem zdrowia 26 sierpnia 2020 roku. Zastąpił na tym stanowisku Łukasza Szumowskiego, który podał się do dymisji. Niedzielski był wcześniej prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracował także w ZUS, Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Finansów. Z wykształcenia jest ekonomistą. W latach 1992–1997 studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na której ukończył ekonomię oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. W 2003 w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. 

Zobacz wideo „Odnoszę wrażenie, że decydenci obudzili się w ostatnich dniach”