Ryszard Terlecki złożył wniosek o uzpełnienie obrad Sejmu. Marlena Maląg ma omówić program "Za życiem"

Przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki zwrócił się do marszałkini Sejmu Elżbiety Witek, prosząc o uzupełnienie porządku obrad Sejmu o informację na temat funkcjonowania programu "Za życiem". Ma to związek z czwartkowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Ryszard Terlecki poprosił Elżbietę Witek, aby uzupełniła porządek najbliższych obrad Sejmu o wystąpienie ministry rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Przewodniczący klubu PiS chce m.in., aby przedstawiła ona informacje na temat funkcjonowania programu "Za życiem", uwzględniając ewentualne skutki, jakie w realizacji programu wywoła czwartkowy wyrok Trybunały Konstytucyjnego.

Portal wPolityce.pl opublikował pismo, które Terlecki skierował do Witek. Poniżej publikujemy jego treść: 

"Zwracam się do Pani Marszałek o uzupełnienie porządku obrad 20. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o punkt dotyczący przedstawienia przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Panią Marlenę Maląg informacji nt. funkcjonowania programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz ewentualnych skutków, jakie wywołuje w ich realizacji wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r. (sygn. K 1/20). Mając na uwadze konieczność udzielenia przedmiotowej informacji na forum Wysokiej Izby, wnoszę o uwzględnienie mojego wniosku przy ustalaniu porządku obrad wspomnianego posiedzenia". 

20. posiedzenie Sejmu zostało zaplanowane na 27 i 28 października. 

Zobacz wideo Oto do czego prowadzi całkowity zakaz aborcji. Salwador powinien być dla Polaków ostrzeżeniem

Wyrok Trybunały Konstytucyjnego w sprawie aborcji 

W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przerywanie ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. 

Program "Za życiem" ma na celu pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Wśród priorytetów tego programu znalazły się: wsparcie dla kobiet w ciąży, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, usługi wspierające i rehabilitacyjne oraz wsparcie mieszkaniowe. 

"Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych" - przekonuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Więcej o: