Kancelaria Prezydenta nie ujawni opracowania napisanego przez Kingę Dudę. "Materiał wewnętrzny"

Czym dokładnie zajmowała się i będzie zajmować Kinga Duda w roli doradczyni społecznej prezydenta Andrzeja Dudy? Tego próbowaliśmy dowiedzieć się w jego kancelarii. Biuro odmówiło nam jednak udostępnienia opracowanego przez córkę pary prezydenckiej dokumentu. Poinformowano jednocześnie, że Kinga Duda ma wspierać prezydenta "radą w sprawach bieżących", m.in. dotyczących młodzieży.

25-letnia Kinga Duda doradczynią społeczną prezydenta Andrzeja Dudy została w sierpniu tego roku. Za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia. Na stronie Kancelarii Prezydenta możemy przeczytać m.in., że córka pary prezydenckiej jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych z zakresu prawa amerykańskiego na uczelni w Waszyngtonie.

"Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych krajowych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych, a także Parlamencie Europejskim. Jako wolontariuszka uczestniczyła w pracach Biura Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP, gdzie wspierała również prace legislacyjne" - czytamy na stronie Prezydent.pl. Dowiadujemy się także, że Kinga Duda "specjalizuje się w międzynarodowym arbitrażu handlowym i inwestycyjnym oraz prawie prywatnym międzynarodowym".

Na początku października dziennik "Fakt" informował, że córka pary prezydenckiej ma zająć się projektem dotyczącym sędziów pokoju. Miała też, według ustaleń dziennika, przygotować na ten temat opracowanie.

Kancelaria Prezydenta o obowiązkach Kingi Dudy

Zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta RP z wnioskiem o udostępnienie opracowań i innych dokumentów, które od sierpnia przygotowała Kinga Duda w ramach wypełniania obowiązków doradczyni społecznej. Kancelaria odmówiła nam, tłumacząc, że tego rodzaju dokumenty mają charakter wewnętrzny i "nie wszystkie opracowania pisemne autorstwa doradców podlegają udostępnieniu".

"Kancelaria nie prowadzi zestawień opracowań/opinii/projektów oraz innych dokumentów wytwarzanych przez doradców społecznych, w tym przez doradcę społecznego Panią Kingę Dudę" - czytamy w piśmie podpisanym przez Paulinę Palkę, zastępczynię dyrektora Biura Prawa i Ustroju. Z odpowiedzi udzielonej przez kancelarię wynika, że Kinga Duda przygotowała do tej pory jedno opracowanie, ale właśnie ze względu na charakter wewnętrzny "nie podlega ono upublicznieniu". Najprawdopodobniej może chodzić właśnie o opracowanie dotyczące sędziów pokoju.

Odnosząc się do pytania o przyszłe plany Kingi Dudy w roli doradczyni, poinformowano nas, że "będzie wspierała radą Pana Prezydenta w sprawach bieżących i może to obejmować różne zagadnienia".

Cenne są doświadczenia pani doradcy, która w praktyce niedawno poznawała uwarunkowania obecnego systemu kształcenia akademickiego i możliwości, jakie oferuje rynek pracy absolwentom uczelni. Doświadczenia te będą przydatne w budowaniu polityki ośrodka prezydenckiego odnośnie młodzieży. Nie bez znaczenia będzie także, szczególnie w kontekście ewentualnych projektów prowadzonych przez Narodową Radę Rozwoju, branżowe wykształcenie Pani doradcy w zakresie arbitrażu handlowego i inwestycyjnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego

- podkreśla Paulina Palka.

Zobacz wideo MZ zapewnia, że mamy zapas sprzętu. Komentuje szef Naczelnej Rady Lekarskiej
Więcej o: