Sondaż CBOS. Co sądzą Polacy o ruchach Hołowni i Trzaskowskiego? Wielu o nich nie słyszało

Ruchy Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego cieszą się umiarkowanym poparciem - wynika z sondażu CBOS. Polsce 2050 kibicuje jedna czwarta badanych, a Nową Solidarność wspiera nieco ponad jedna piąta.

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż, w którym ankietowani odpowiadali na pytanie "jaki ma Pan(i) stosunek do nowych inicjatyw politycznych?", określając swoje poparcie dla ruchu Szymona Hołowni Polska 2050 i Nowej Solidarności Rafała Trzaskowskiego.

Sondaż. Prawie 20 proc. badanych nie słyszało o ruchu Hołowni. Trzaskowski z większą liczbą przeciwników

Z badania wynika, że ruch Szymona Hołowni cieszy się nieco większym poparciem niż nowy twór Rafała Trzaskowskiego. Tworzoną przez byłego prezentera telewizyjnego formację popiera 25 proc. ankietowanych, a 17 proc. jest jej przeciwnych. Z sondażu wynika także, że 36 proc. badanych ma do niej obojętny stosunek, a 19 proc. nigdy o niej nie słyszało. Pozostałe 3 proc. badanych wybrało odpowiedź "Trudno powiedzieć".

Nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego ma większy elektorat negatywny. Popiera ją 22 proc. badanych, a przeciwnych jej istnieniu jest aż 36 proc. ankietowanych. O ruchu prezydenta Warszawy nie słyszało 15 proc. respondentów, a kolejne 25 procent ma do niego obojętny stosunek. 4 proc. badanych wybrało odpowiedź "Trudno powiedzieć". 

Badanie realizowano w dniach 7-17 września na próbie liczącej 1149 osób. W badaniu wykorzystano metody CAPI, CATI i CAWI. 

Zobacz wideo „Wydaje mi się, że jesteśmy skazani na współpracę z Hołownią”
Więcej o: