Minister edukacji przedstawił rady dla rodziców i dzieci w szkole: Trzeba włączyć rozum

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował o zasadach otwarcia szkół we wrześniu. Z powodu epidemii koronawirusa placówki te będą działać w specjalnym reżimie sanitarnym.
Zobacz wideo Pandemia trwa, a wakacje się kończą. Uczniowie mają wrócić do szkół

Konferencja ministra edukacji narodowej odbyła się w związku z zasadami bezpiecznego powrotu dzieci do szkół na rok 2020/2021. Dariusz Piontkowski powiedział, że sytuacja epidemiologiczna w kraju umożliwia rozpoczęcie nauki w szkołach, ale też przedszkolach czy żłobkach.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo edukacji o nowych zasadach w szkołach od września

- Niektóre media zauważają tylko te 19 powiatów z obostrzeniami. Tymczasem ponad 300 powiatów jest w dobrej sytuacji, dlatego w zielonych strefach dyrektorzy mogą przygotowywać się do stacjonarnych zajęć w szkołach. Tylko w strefach czerwonych i żółtych obowiązywać będą większe obostrzenia - powiedział minister edukacji. Polityk przyznał, że decyzje o otwarciu szkół oparte były także po porównaniu sytuacji w innych krajach i ich decyzji o powrocie do normalnego trybu nauczania. Wytyczne w Polsce wzorowane są na rozwiązaniach wprowadzonych np. w Niemczech czy we Włoszech. 

Minister zaprezentował też zalecenia dla dzieci i rodziców, które nie różnią się od zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w Polsce. - Trzeba włączyć rozum - mówił polityk apelując o rozsądek i przestrzeganie dotychczasowych zaleceń Ministerstwa Zdrowia. - Dzisiejsza sytuacja epidemiologicznego umożliwia rozpoczęcie nauki w większości szkół w Polsce. W razie czego wprowadzone zostaną w nich warianty B lub C, gdyby doszło do wzrostu liczby zakażeń w danym regionie - dodał Dariusz Piontkowski.

Wariant A, B i C funkcjonowania szkół we wrześniu

MEN wprowadza trzy warianty funkcjonowania szkół. Wariant A to model tradycyjny, gdzie szkoły będą funkcjonowały normalnie z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego wydanego przez GIS i Ministerstwo Zdrowia. Model C to tryb, podczas którego nauczyciele i uczniowie przechodzą całkowicie na kształcenie zdalne. 

W modelu B obowiązywać będzie nauczanie stacjonarne i zdalne. Model ten może pojawić się wtedy, gdy uczeń lub grupa uczniów zostaną poddani kwarantannie. Wtedy uczniowie ci będą mogli mieć kształcenie na odległość. Taka możliwość dotyczyć będzie także uczniów przewlekle chorych - na podstawie decyzji lekarskiej dziecko może mieć wprowadzone nauczanie zdalne, jeśli ewentualne zakażenie koronawirusem może zagrażać pogorszeniu zdrowia dziecka. Nauczanie zdalne będzie możliwe także dla uczniów z orzeczeniem o indywidualnym nauczaniu.

Zdecydowana większość szkół będzie działała w trybie stacjonarnym.

Ograniczenia dla dyrektorów szkół w strefie żółtej i czerwonej

W szkołach i placówkach edukacyjnych znajdujących się w powiatach strefy czerwonej i żółtej zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia. W szkołach tych może obowiązywać:

  • ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie placówki,
  • obowiązek zachowywania dystansy, zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarz), 
  • zasada jednej klasy na jedną salę, 
  • ustalenie grupy dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć w świetlicy,
  • pomiar temperatury pracownikom przy wejściu do placówki, 
  • zakaz wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
  • zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą na świeżym powietrzu, 
Więcej o: