Sprawa aresztowania Margot. Jest odpowiedź sądu ws. apelu organizacji sędziowskiej

Sędziowie z organizacji Iustitia zaapelowali w sobotę do prezeski warszawskiego Sądu Okręgowego, aby podała powody aresztowania Margot. Joanna Bitner odpowiedziała, że "postępowanie przygotowawcze objęte jest tajemnicą", a treści postanowienia nie można udostępnić bez zgody prokuratury.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia skierowało do prezeski Sądu Okręgowego w Warszawie pismo z zapytaniem o powody aresztowania na dwa miesiące aktywistki LGBT znanej jako Margot.

Ta sprawa wywołuje olbrzymie zainteresowanie w kraju i za granicą. Z każdą godziną narastają domysły, spekulacje i zarzuty pod adresem Sądu. Brak jasnego i pełnego przekazu powoduje, że decyzja Sądu może wydawać się niezrozumiała. Nie można stwarzać choćby pozorów, że orzeczenia sądowe wpisują się w kampanię przeciwko środowisku LGBT

- czytamy w piśmie. Sędziowie Iustitii zwracają uwagę, że przeprowadzone reformy sądownictwa w Polsce mogą uzasadniać takie obawy. Podkreślają, że "bezczynność kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie jest poważnym niedopełnieniem obowiązku komunikacji ze społeczeństwem, co istotnie utrudnia budowanie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości".

Odnosząc się do medialnych relacji o zatrzymaniach osób protestujących przeciwko aresztowaniu aktywistki LGBT Zarząd SSP „Iustitia” podkreśla, że działania podejmowane przez Policję muszą być adekwatne do rzeczywistego zagrożenia dla porządku publicznego i stopnia szkodliwości społecznej. Nie mogą one naruszać wolności zgromadzeń oraz wyrażania swoich poglądów, zagwarantowanych przez Konstytucję RP

- piszą sędziwie. Dodają też, że zdjęcia i nagrania, które pojawiają się w mediach i ukazują stosowanie przez funkcjonariuszy "środków przymusu bezpośredniego wobec protestujących budzą zaniepokojenie opinii publicznej".

Prezeska sądu: Postępowanie przygotowawcze objęte jest tajemnicą

Na stronie internetowej warszawskiego Sądu Okręgowego pojawiła się właśnie odpowiedź na pismo Iustitii.

Postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie osoby podejrzanej jest wykonywaniem czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym (art. 329 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego). Postępowanie przygotowawcze objęte jest tajemnicą (art. 241 § 1 Kodeksu Karnego). Materiały z tego rodzaju postępowania przed sądem (protokoły posiedzenia, postanowienia) stanowią materiały postępowania przygotowawczego. Dlatego nie jest możliwe udostępnienie treści uzasadnienia postanowienia wydanego wobec Michała Sz. (Margot - red.) bez zgody organu prowadzącego postępowanie, tj. Prokuratury. Zgodnie bowiem z przepisem art. 156 § 5 KPK dysponentem akt postępowania przygotowawczego jest organ prowadzący to postępowanie, do którego można zwracać się z wnioskiem o udostępnienie przedmiotowych dokumentów

- napisała prezeska SO Joanna Bitner.

Czytaj także: Ziobro do komisarz Rady Europy, która wezwała do uwolnienia aktywistki: Niech się pani wstydzi swojego apelu

Sprawa zatrzymania Margot

W piątek sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie dla Margot, aktywistki LGBT, która jest związana m.in. z akcją umieszczenia tęczowych flag na warszawskich pomnikach. Jednak areszt nie dotyczy wieszania flag, a uszkodzenia furgonetki z homofobicznymi hasłami i szarpaniny z jej kierowcą.

Margot, mimo że sama zgłosiła się do funkcjonariuszy, została aresztowana dopiero podczas protestu na Krakowskim Przedmieściu. Protestujący próbowali blokować radiowóz, do którego wprowadzono aktywistkę. Zatrzymano 48 osób.

W sobotę odbyła się kolejna manifestacja w obronie aktywistki. Tym razem protestujący zebrali się pod warszawskim Pałacem Kultury i Nauki. Według szacunków demonstrantów było nawet kilkanaście tysięcy. Skandowali m.in. hasło "tęcza nas nie obraża". 

Czytaj więcej: Kolejna manifestacja po aresztowaniu Margot. "Policja chciała nas ukarać"

Zobacz wideo Protesty po aresztowaniu Margot
Więcej o: